13 maja 2020
Organizacja semestru letniego na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2019/2020
 1. Zajęcia programowe w semestrze letnim odbywają się od 24.02.2020 do 21.06.2020
  Do dnia 21.06.2020 studenci powinni uzyskać zaliczenia z przedmiotów nieobjętych egzaminem oraz z poszczególnych form zajęć (ćwiczenia, laboratoria, seminaria) prowadzonych w ramach przedmiotów egzaminacyjnych. Forma i sposób zaliczenia mogą zostać zmienione ze względu na prowadzenie zajęć oraz zaliczeń w sposób zdalny. Jednocześnie dopuszcza się realizację zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich w okresie od 22.06.2020 do 30.09.2020, po uzgodnieniu terminów tych zajęć, pomiędzy prowadzącym a starostą grupy, jeżeli sytuacja epidemiczna i przepisy z tym związane na to pozwolą. Ostatecznym terminem uzyskania zaliczeń w takim przypadku jest 30.09.2020
 2. Ze względu na obecną sytuację nie wyznacza się terminów sesji egzaminacyjnej.
  Zaleca się przeprowadzenie egzaminów w terminach 22.06.2020 - 05.07. 2020 oraz 07.09.2020 – 20.09.2020, lub bezpośrednio po zakończeniu zajęć w systemie blokowym. Forma i sposób przeprowadzenia egzaminu mogą zostać zmienione. Zaleca się przeprowadzenie egzaminów w sposób zdalny.Jednocześnie dopuszcza przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich, w okresie od 22.06.2020 r. do 30.09.2020, po uprzednim uzgodnieniu terminów pomiędzy prowadzącym a starostą grupy studenckiej, jeżeli sytuacja epidemiczna i przepisy z tym związane na to pozwolą.
 3. Starości lat lub grup specjalizacyjnych, w porozumieniu z prowadzącymi przedmiot, przesyłają do Biura Obsługi Studenta do dnia 25.05.2020 propozycje trzech terminów egzaminu z każdego przedmiotu „egzaminacyjnego”, przewidzianego w programie studiów.
 4. Dzień 30 września 2020 (środa) jest ostatecznym terminem zaliczenia semestru letniego.
  Uzyskanie wpisów ze wszystkich zaliczeń i egzaminów do dnia 30.09.2020, warunkuje możliwość uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 5. Podania o odrabianie przedmiotów awansem muszą być złożone do 25 września 2020 (piątek) i muszą zawierać zgodę prowadzącego przedmiot. Pełnomocnik Rektora może wyrazić zgodę na realizację nie więcej niż czterech przedmiotów awansem, pod warunkiem, że zaległości w programie realizacji studiów nie przekraczają jednego roku.

Pełnomocnik ds. Studenckich
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz

Wiadomość utworzona: 13 maja 2020 09:27, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 13 maja 2020 10:12, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego