21 maja 2020
Komunikat OKW w sprawie wyborów przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich do Senatu Politechniki Ślaskiej

Uprzejmie informuję, że wybory przedstawicieli do senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, odbędą się w dniu 27 maja 2020 o godzinie 12:00. Wybory przeprowadzone będą za pomocą środków kontaktu i głosowania zdalnego, natomiast prezydium zebrania i komisja skrutacyjna zbierze się w Sali Rady Wydziału, ul. Ks. M. Strzody 9 w Gliwicach. O szczegółach organizacji zebrania wyborczego uprawnieni do głosowania zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

Informuję, że grupie pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Chemicznego przysługuje jeden

mandat do senatu Politechniki Śląskiej.

Zgodnie z komunikatem nr 11/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 18 maja 2020 do wyborów zgłoszono następujących kandydatów:

  • Dr inż. Dymitr Czechowicz
  • Dr inż. Anna Kasprzycka

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Piotr Dydo

Komunikat zawiera załącznikiKomunikat 5.pdf

Wiadomość utworzona: 21 maja 2020 09:17, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2020 09:22, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego