21 maja 2020
Ważna informacja dla studentów od Prodziekan ds. kształcenia

Szanowni Państwo

Informuję, że na naszym wydziale, wszystkie przedmioty w bieżącym semestrze zostaną zakończone w sposób zdalny. Nie będzie już w tym semestrze żadnych zajęć kontaktowych. Starostów grup proszę o ustalenie z prowadzącymi, terminów egzaminów i przekazanie ich do Biura Obsługi Studenta.

Od dnia 1 czerwca, możliwe będzie natomiast wznowienie realizacji prac dyplomowych na wydziale. Będzie to jednak wymagało zgody Kierownika Katedry oraz Dziekana Wydziału. Proszę o zwrócenie się do swoich promotorów, oraz ustalenie z nimi harmonogramu pracy w laboratorium. Przedstawienie takiego planu, jest jednym z warunków otrzymania zgody na kontynuowanie badań w laboratorium.

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz

Wiadomość utworzona: 21 maja 2020 13:28, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2020 13:30, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego