3 czerwca 2020
UWAGA!!! Studenci semestru IV

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE REALIZOWANE W SEMESTRZE VI 2020/2021

(dla studentów IV semestru wszystkich kierunków, z wyjątkiem Biotechnologii)

W dniach od 15 do 19 czerwca 2020 odbędą się zapisy na przedmioty wybieralne na semestrze VI w roku akademickim 2020/2021 dla studentów aktualnego semestru IV. W załączniku znajduje się lista przedmiotów wybieralnych.

Zapisów na przedmioty wybieralne można dokonać u starosty grupy (starostów grup proszę o kontakt z BOS) lub bezpośrednio w BOS (mailowo lub telefonicznie).

Warunkiem uruchomienia zajęć z każdego przedmiotu będzie zapisanie się na przedmiot minimalnej liczby studentów wymaganej do prowadzenia danego rodzaju zajęć. Przy mniejszej od minimum liczbie osób, studenci zostaną poproszeni o wybór innego przedmiotu.W przypadku braku możliwości przyjęcia na wybrany przedmiot wszystkich zapisanych osób, o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z poprzednich semestrów.

Karty przedmiotów są dostępne na stronie internetowej w zakładce Student/Karty przedmiotów. Studenci kierunków: Technologia chemiczna, Inżynieria i Chemia, mogą także wybierać przedmioty w języku angielskim, przeznaczone dla Makrokierunku.

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz

Komunikat zawiera załącznikiPrzedmioty wybieralne_2020-2021_VI.pdf

Wiadomość utworzona: 3 czerwca 2020 14:38, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2020 14:39, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego