18 czerwca 2020
Oferta na stanowisko doktoranta

Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta

Wymagania

Kandydat powinien:

 • ukończyć studia magisterskie na kierunku Inżynieria lub Technologia chemiczna,
 • posiadać aktualny status doktoranta
 • posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym (poziom B2 w mowie i piśmie)
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących optymalizacji warunków procesowych, potwierdzone uczestnictwem przynajmniej w jednym projekcie badawczym opartym o optymalizowanie procesu technologicznego
 • posiadać doświadczenie w charakterystyce materiałów węglowych
 • posiadać doświadczenie z zakresu charakterystyki i analizy struktury związków chemicznych potwierdzone co najmniej jedną publikacją z listy filadelfijskiej i/lub uczestnictwem w minimum jednym projekcie badawczym związanym z tematyką

Dodatkowymi atutami kandydata będzie:

 • znajomość następujących technik analitycznych: GC, HPLC, MS, IR, NMR, TGA/DTG, SEM/TEM, EDS
 • umiejętność przeprowadzenia analiz: NMR, GC, HPLC, SEM lub TEM, IR, TGA
 • znajomość zagadnień związanych z chemią organiczną i katalizą

Opis zadań

Doktorant będzie zaangażowany w realizację projektu „Projektowalne N-domieszkowane nanostruktury węglowe jako katalizatory modelowych procesów elektrochemicznych i chemicznych” w tym:

 • Karbonizacja cukrowych cieczy jonowych (na drodze pirolizy) i określenie wpływu warunków karbonizacji na właściwości finalnych materiałów węglowych.
 • Charakterystyka uzyskanych N-domieszkowanych nanostruktur węglowych
 • Aplikacja uzyskanych N-domieszkowanych nanostruktur węglowych jako zasadowych katalizatorów heterogenicznych w reakcjach estryfikacji i kondensacji.
 • Charakterystyka i potwierdzenie struktury produktów z prowadzonych procesów

Typ konkursu NCN: OPUS – ST8
Termin składania ofert: 29 czerwiec 2020, 23:59
Forma składania ofert: pocztą

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie (stypendium): 1000 PLN brutto/miesiąc
 • Data rozpoczęcia: 01.07.2020
 • Czas trwania: 7 miesięcy

Dodatkowe informacje:
Podanie zawierające CV oraz list motywacyjny należy składać drogą elektroniczna na adres kierownika projektu: anna.chrobok@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 18 czerwca 2020 08:04, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2020 08:06, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego