30 czerwca 2020
Decyzja o przyznaniu stypendium doktoranckiego

DECYZJA
z posiedzenia Komisji Konkursowej

w sprawie wyłonienia doktoranta stypendysty w realizowanym projekcie OPUS17 w Katedrze Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii

Komisja w składzie:

  1. dr hab. inż. Dawid Janas – kierownik Projektu, przewodniczący
  2. prof. dr hab. inż. Krzysztof WALCZAK – kierownik Katedry
  3. dr hab. inż. Sławomir BONCEL – członek

zapoznała się z przedłożoną dokumentacją, a w szczególności z dorobkiem naukowym, osiągnięciami wynikającymi z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencjami do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. Rekomenduje się przyznanie stypendium:

Mgr inż. Błażejowi PODLEŚNEMU

Łączna punktacja uzyskana przez Kandydata: 2.5 pkt / 3.7 pkt.

Wiadomość utworzona: 30 czerwca 2020 14:22, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2020 14:28, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego