25 sierpnia 2020
Konkurs: Złoty Medal Chemii

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską z dziedziny chemii. Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa i sposobu zgłaszania prac można znaleźć na stronie http://zlotymedalchemii.pl/

Wiadomość utworzona: 25 sierpnia 2020 11:20, autor: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego