14 września 2020
Zasady organizacji zajęć na Wydziale Chemicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
  1. Wykłady oraz seminaria będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Zajęcia ćwiczeniowe będą prowadzone w trybie zdalnym dla wszystkich studentów, z wyjątkiem studentów pierwszego semestru, dla których wybrane ćwiczenia prowadzone będą w formie kontaktowej.
  3. Zajęcia projektowe oraz laboratoria komputerowe będą prowadzone w trybie zdalnym.
  4. Zajęcia laboratoryjne (inne niż laboratoria komputerowe) będą prowadzone w formie kontaktowej.

Zajęcia kontaktowe i zdalne będą prowadzone w różnych dniach tygodnia (ilość dni kontaktowych będzie zależała od wymiaru zajęć kontaktowych i będzie wynosiła od 1 do 3 dni). Jeżeli zajęć kontaktowych będzie mniej niż 20%, studenta będzie obowiązywał jeden dzień kontaktowy, jeżeli zajęcia kontaktowe będą stanowiły od 20-40% wszystkich zajęć, studenci będą mieli 2 dni kontaktowe w tygodniu, natomiast jeżeli wymiar ten przekroczy 40%, dni kontaktowych będzie 3 lub więcej.

Zajęcia w trybie zdalnym będą prowadzone z wykorzystaniem: Platformy Zdalnej Edukacji oraz komunikatorów Microsoft Teams i Zoom.

Wiadomość utworzona: 14 września 2020 13:17, autor: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego