16 września 2020
Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta
Ogłasza się konkurs na stanowisko doktorant stypendysta na Wydziale Chemicznym w ramach realizowanego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Celem projektu jest opracowanie podstaw procesowych dla realizacji wysoko selektywnych, heterogenicznych reakcji kaskadowych/tandemowych w ciągłym mikroreaktorze monolitycznym oraz reaktorze z wirującym złożem typu SpinChem.
Więcej szczegółów dot. warunków i wymagań można znaleźć w załączonym dokumencie

Komunikat zawiera załącznikiOglDoktStyp.pdf

Wiadomość utworzona: 16 września 2020 14:41, autor: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego