24 września 2020
OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW dotyczące organizacji zajęć na Wydziale Chemicznym
  • Zajęcia dydaktyczne (programowe) w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Chemicznym rozpoczną się 5 października i będą prowadzone w trybie mieszanym, wg. wytycznych podanych w poprzednim ogłoszeniu.
  • 1 października jest dniem organizacyjnym, przeznaczonym na rejestrację na Platformie Zdalnej Edukacji - PZE (proszę starostów grup o kontakt mailowy z prowadzącymi, w celu otrzymania kodów dostępu do poszczególnych przedmiotów i o przekazanie kodów całej grupie). Logowanie do PZE odbywa się wyłącznie poprzez login i hasło stosowane w domenach: polsl.pl i student.polsl.pl
  • Zajęcia będą się odbywały zgodnie z rozkładem zajęć dostępnym na stronie internetowej Uczelni i Wydziału (w rozkładzie zajęć będzie zaznaczone, które zajęcia odbywają się zdalnie, a które kontaktowo – wtedy podany będzie nr sali). Rozkład zajęć jest w trakcie układania i może ulegać zmianom, proszę o sprawdzanie na bieżąco po 28 września.
  • Na zajęciach obowiązkowych wymagana jest obecność studenta, zgodnie z Regulaminem Studiów - zdalna forma prowadzenia zajęć nie zwalnia z obecności.
  • Zajęcia będą prowadzone w systemie blokowym. Po zakończeniu każdego bloku zajęć, możliwe będzie zaliczenie zajęć i/lub zdanie egzaminu. Przy czym bezpośrednio po zakończeniu bloku będzie dostępny tylko jeden termin egzaminu, a pozostałe terminy będą wyznaczone w sesji egzaminacyjnej, zgodnie z podanym przez JM Rektora harmonogramem organizacji roku. Kolejność bloków będzie widoczna w rozkładzie zajęć dostępnym na stronie internetowej.
  • Wszystkie przedmioty będą miały założone kursy na Platformie Zdalnej Edukacji. Platforma Zdalnej Edukacji będzie też podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy Studentami i Prowadzącymi (będą tam umieszczane wszystkie informacje dotyczące prowadzonych zajęć, koniecznych zmian, linków do wykładów odbywających się za pomocą komunikatorów Zoom lub Microsoft Teams).
  • W roku akademickim 2020/2021 konsultacje z prowadzącymi będą odbywały się wyłącznie zdalnie (wykaz terminów i „miejsc” konsultacji zostanie zamieszczony na PZE, po rozpoczęciu zajęć i ustaleniu harmonogramu).
  • Zajęcia kontaktowe będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa, które zostaną podane w osobnym ogłoszeniu.

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. Pol. Śl

Komunikat zawiera załącznikiOGLOSZENIE_DLA_STUDENTOW.pdf

Wiadomość utworzona: 24 września 2020 07:54, autor: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego