28 września 2020
Wychowanie Fizyczne

INFORMACJA OŚRODKA SPORTU
Politechniki Śląskiej

Pierwsze zajęcia z Wychowania Fizycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020 / 2021 odbędą się zgodnie z wydziałowym planem zajęć w HALI SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU (NOWA HALA)przy ulicy Kaszubskiej 28. Będą to zajęcia organizacyjne, na których zostanie przeprowadzony podział na grupy ćwiczebne oraz zostanie podane miejsce kolejnych zajęć (obecność obowiązkowa).

Uczestnicy zapisów na zajęcia zobowiązani są do przestrzegania przepisów związanych z obostrzeniami z powodu COVID- 19 – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami zapisów. Przed wejściem na halę będzie sprawdzana temperatura ciała a ruch studentów będzie kierowany przez obsługę hali. Plan zajęć z dostępnymi dyscyplinami do wyboru będzie dostępny na stronie Ośrodka Sportu https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM2-OS/Strony/Planzajec.aspx

Wiadomość utworzona: 28 września 2020 11:55, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 28 września 2020 11:56, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego