30 września 2020
Szkolenie BHP dla studentów I-go roku

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090):

Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia.

Szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia są realizowane w szczególności w formie wykładów. Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie okresowych osiągnięć studenta albo w dokumentacji związanej z realizacją danej formy kształcenia.

W załączeniu przygotowana przez Inspektorat BHP prezentacja instruktażową dla studentów - w prezentacji zostały zawarte podstawowe informacje odnośnie zasad logowania się na Platformie Zdalnej Edukacji.

Klucze dostępu do kursów można odebrać w BOS Wydziału Chemicznego (Dziekanat, ul. Strzody 9)

Komunikat zawiera załącznikiSzkolenie wstępne studentów I roku ZDALNA EDUKACJA 2020,2021.pdf

Wiadomość utworzona: 30 września 2020 09:02, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 30 września 2020 12:34, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego