7 października 2020
Kurs Facylitatora – warsztaty partycypacyjne

Biuro Karier Studenckich zaprasza na warsztaty, których celem jest zapoznanie z zasadami, metodami i technikami partycypacji społecznej.

Harmonogram warsztatów:

  • 20.10.2020 godz. 12.00 – 18.00
  • 21.10.2020 godz. 10.00 – 15.00 – wyjazd studyjny do Bielska - Białej

kolejne terminy spotkań ustalone zostaną wspólnie z grupą podczas pierwszego spotkania
Miejsce spotkania: Gliwice, ul. Konarskiego 20, pok. 106 (Biuro Karier Studenckich)

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. http://www.kariera.polsl.pl/rozne/CIK.htm

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami, metodami i technikami partycypacji społecznej. Projektowanie partycypacyjne staje się ostatnio popularne, ponieważ pozwala rozszerzyć warsztat projektanta i zbadać, a następnie godzić potrzeby użytkowników – zwłaszcza w projektach, w których grupa użytkowników jest duża, niejednorodna i reprezentuje różne interesy i oczekiwania. Rozmaite metody pozwalają na rozpoznanie oczekiwań i potrzeb, definiowanie potencjału miejsca, wypracowywanie założeń projektowych oraz wypracowywanie rozwiązań, a także weryfikację i dopracowywanie propozycji projektowych. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej pozwolą na doświadczenie metod i technik partycypacji w praktyce i poznanie różnych aspektów oraz niuansów pracy z ludźmi.

Spotkania poprowadzi dr hab. inż. arch. Michał Stangel, który podzieli się doświadczeniami z partycypacji w projektowaniu i planowaniu urbanistycznym, m.in. koncepcji parku Bródnowskiego w Warszawie, modelowej rewitalizacji w Wałbrzychu i Rybniku, oraz projekcie unijnym „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” prowadzonym przez Fundację Sendzimira. W ramach warsztatów przewidziane są zajęcia terenowe oraz wyjazd studyjny do Rybnika.

Zgłoszenia: start@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 2 października 2020 13:02, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 7 października 2020 12:48, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego