18 listopada 2020
Zmarł prof. dr hab. inż. Karol Machej

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 12-tego listopada 2020 roku zmarł w wieku 89 lat
Ś.P.
prof. dr hab. inż. Karol Machej

Uczony, specjalista w dziedzinie inżynierii chemicznej, autor licznych prac naukowo-badawczych, wychowawca wielu pokoleń inżynierów chemików i inżynierów mechaników, przyjaciel młodzieży. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a następnie Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, w tym Prodziekana Wydziału, Dziekana Wydziału, Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej i Budowy Aparatury, Członek Senatu Politechniki Śląskiej, Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Msza święta w intencji Zmarłego odbędzie się 20-go listopada 2020 o godz. 9-tej w kościele parafii Rybnik-Ochojec

Dziekan i pracownicy
Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 18 listopada 2020 09:21, autor: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego