27 listopada 2020
Organizacja semestru siódmego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2020/2021
 1. Zajęcia programowe na semestrze 7 powinny zakończyć się do dnia 16.12.2020
 2. Starostowie lat lub grup specjalizacyjnych, w porozumieniu z prowadzącymi przedmiot, składają w Biurze Obsługi Studenta do 30.11.2020 propozycje trzech terminów egzaminu z każdego przedmiotu „egzaminacyjnego”, przewidzianego w programie studiów.
 3. Sesja egzaminacyjna trwa od 17.12.2020 do 22.12.2020 oraz od 04.01.2021 do 15.01.2021
 4. Dzień 15. 01. 2021 jest ostatecznym dniem zaliczenia semestru zimowego.
 5. Proces dyplomowania na studiach I stopnia:
  • Studenci powinni złożyć projekty inżynierskie w sekretariatach Katedr do dnia 8 stycznia 2021
  • Kierownicy Katedr wyznaczą recenzentów projektów inżynierskich
  • Egzaminy dyplomowe inżynierskie powinny się odbyć między 25 a 31 stycznia 2021. Skład komisji egzaminacyjnych wyznaczą Kierownicy Katedr w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studenckich.

Pełnomocnik ds. Studenckich
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz

Komunikat zawiera załącznikiOrgSem7.2020.pdf

Wiadomość utworzona: 27 listopada 2020 13:52, autor: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego