27 listopada 2020
Organizacja semestru zimowego (z wyłączeniem semestru 7) na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2020/2021

Sesja egzaminacyjna trwa od 29.01.2021 do 14.02.2021

  1. Starostowie lat lub grup specjalizacyjnych, w porozumieniu z prowadzącymi przedmiot, składają w Biurze Obsługi Studenta do dnia 04.12.2020 propozycje trzech terminów egzaminu z każdego przedmiotu „egzaminacyjnego”, przewidzianego w programie studiów (I termin nie później niż 14 dni od zakończenia zajęć w ramach bloku, II termin nie później niż 14.02.2021, III termin może być wyznaczony w sesji poprawkowej).
  2. Przerwa międzysemestralna trwa od 15.02.2021 do 21.02.2021
  3. Dzień 28 luty 2021 (piątek) jest ostatecznym terminem zaliczenia semestru zimowego. Uzyskanie wpisów ze wszystkich zaliczeń i egzaminów do dnia 28.02.2021, warunkuje możliwość uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
  4. Podania o odrabianie przedmiotów awansem muszą być złożone do 25 lutego 2021 (czwartek) i muszą zawierać zgodę prowadzącego przedmiot.

Pełnomocnik ds. Studenckich
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz

Komunikat zawiera załącznikiOrgSemZim.2020.pdf

Wiadomość utworzona: 27 listopada 2020 13:54, autor: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego