27 listopada 2020
OGŁOSZENIE O WYBORZE SPECJALNOŚCI

Uwaga studenci semestru 5 kierunków CHEMIA i TECHNOLOGIA CHEMICZNA W dniach 14 - 17 grudnia 2020 odbędą się zapisy na specjalności

Dla kierunku Chemia proponowane są specjalności:

  • Bioanalityka
  • Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
  • Chemia materiałów

Dla kierunku Technologia Chemiczna proponowane są specjalności:

  • Technologia nieorganiczna i elektrochemia
  • Technologia chemiczna organiczna
  • Technologia polimerów i tworzyw sztucznych

Aby ułatwić Państwu wybór, wcześniej odbędą się prezentacje specjalności i Katedr specjalizujących prezentacje będą prowadzone zdalnie za pomocą komunikatora Zoom.us – linki do spotkań zostaną przekazane starostom grup

Dla kierunku Chemia:
11 grudnia o godzinie 13.00

Dla kierunku Technologia Chemiczna:
10 grudnia o godzinie 10.00

Limit osób na specjalnościach na kierunku Chemia 20, natomiast na kierunku Technologia Chemiczna 14. O kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z poprzednich semestrów.

Pełnomocnik ds. Studenckich
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz

Komunikat zawiera załącznikiOgłoszenie o prezentacji specjalności i zapisach na specjalności 2020.pdf

Wiadomość utworzona: 27 listopada 2020 14:00, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada 2020 14:01, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego