8 grudnia 2020
Zmarł prof. zw. dr hab. inż. Marian Taniewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 grudnia 2020 r. w wieku 90 lat zmarł prof. zw. dr hab. inż. Marian Taniewski, Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej, emerytowany pracownik Wydziału Chemicznego.

Profesor Marian Taniewski urodził się 5 lutego 1930 roku w Radomiu. W 1948 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Ukończył je w 1954 roku, a następnie podjął pracę w Instytucie Syntezy Chemicznej w Oświęcimiu.

Od 1955 roku był pracownikiem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. W 1959 roku uzyskał stopień doktora, natomiast 3 lata później tytuł doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1969 roku, a w 1975 roku profesora zwyczajnego.

W 1964 roku objął stanowisko kierownika Zakładu Olefin Politechniki Śląskiej (później: Zespołu Surowców Podstawowej Syntezy Organicznej, Zakład Technologii Organicznej Petrochemicznej). W latach 1960 – 1961 realizował stypendium na Uniwersytecie w Oksfordzie.

W latach 1964 – 1972 pełnił funkcję zastępcy prorektora Politechniki Śląskiej ds. studiów dla pracujących, natomiast od 1981 do 1984 roku dziekana Wydziału Chemicznego. Był zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Chemii i Technologii Organicznej (1971 – 1976, 1997 – 2000). Podjął pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (1959 – 1961). Pełnił tam także funkcję dyrektora (1985 – 1989).

Działalność naukowa prof. Mariana Taniewskiego obejmowała zagadnienia ze specjalności: technologia chemiczna organiczna, termiczne i katalityczne reakcje węglowodorów. Profesor był związany z Komitetem Nauk Chemicznych PAN, Polskim Towarzystwem Chemicznym, The Royal Society of Chemistry, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Akademią Inżynierską w Polsce, Stałym Komitetem Kongresów Technologii Chemicznej. Prof. zw. dr hab. inż. Marian Taniewski był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał między innymi Krzyż Komandorski OOP (1995 r.), Krzyż Oficerski OOP (1987 r.), Krzyż Kawalerski OOP (1977 r.), Medal KEN (1994 r.), Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego” (1980 r.), tytuł „Zasłużony dla rozwoju Petrochemii” (1978 r.), Medal im. Wojciecha Świętosławskiego „Zasłużonemu dla polskiej chemii” (1993 r.), Medal Ignacego Mościckiego za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej (2001 r.), Medal im. prof. Stanisława Pilata za twórczy wkład w rozwój wiedzy naftowej i kształcenie kadr (2008 r.), a także liczne nagrody m.in. Ministra Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki, Rektora Politechniki Śląskiej. W 2005 roku otrzymał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej.

Do jego najważniejszych publikacji należą: „Kinetyka i mechanizm termicznego rozkładu izomerycznych heksanów oraz wtórnego rozkładu powstających olefin”, „Przemysłowa synteza organiczna: kierunki rozwoju”, „Technologia chemiczna – surowce”.

Był także współautorem 3 wdrożeń w skali wielkotechnicznej w przemyśle, przewodniczącym i członkiem wielu Rad Naukowych, Komitetów Naukowych oraz Komitetów Redakcyjnych czasopism naukowych, kierownikiem ogólnokrajowych programów badawczych, promotorem i recenzentem prac dyplomowych.

Profesor Marian Taniewski był wybitnym naukowcem, dbającym o wysoką jakość chemicznej myśli technologicznej i jej rozwój.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają Rektor, Senat, Dziekan Wydziału, Kierownik Katedry oraz cała Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 9 grudnia, o godz. 12:00 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 8 grudnia 2020 14:17, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 8 grudnia 2020 14:32, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego