16 grudnia 2020
Kredyt doktorancki - absolwenci roku akademickiego 2019/2020
W załączniku publikujemy listę rankingową absolwentów studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020, zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia oraz Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów.

Komunikat zawiera załącznikikredyt doktorancki 2019-2020.pdf

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 09:19, autor: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego