5 stycznia 2021
Oferta pracy na stanowisku post-doc
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej oferuje pracę dla absolwentów studiów doktoranckich. Stanowisko post-doc związane jest z pracami badawczymi realizowanymi w ramach grantu OPUS 13 pt. ”Surfaktanty i kopolimery czułe na zmiany pH jako komponenty do tworzenia nanonośników”.
Szczegóły w załączonym pliku.

Komunikat zawiera załącznikiOfertaAsystentBadawczy.pdf

Wiadomość utworzona: 5 stycznia 2021 09:33, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2021 09:34, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego