10 marca 2021
Rekrutacja studentów do projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”

W związku z realizacją projektu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, pn. „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” prowadzony jest nabór na szkolenia (w tym certyfikowane), które są dedykowane studentom studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia, począwszy od 4 semestru studiów oraz wszystkim studentom II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wykaz zajęć certyfikowanych i warsztatów: http://www.kariera.polsl.pl/rozne/szkoleniaCIK.pdf

Strona internetowa projektu: http://www.kariera.polsl.pl/rozne/CIK.htm/p>

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Wiadomość utworzona: 12 lutego 2021 08:11, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2021 13:22, wykonana przez: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego