22 lutego 2021
OGŁOSZENIE dotyczące organizacji zajęć na Wydziale Chemicznym w semestrze letnim
 • Zajęcia dydaktyczne (programowe) w semestrze letnim będą prowadzone w trybie zdalnym co najmniej do 30 kwietnia.
  Jeżeli możliwe będzie przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych w formie kontaktowej zostaną Państwo o tym poinformowani, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 • Podstawowym narzędziem do prowadzenia zajęć i komunikacji z prowadzącymi będzie Platforma Zdalnej Edukacji PZE. Starostów grup proszę o kontakt mailowy z prowadzącymi, w celu otrzymania kluczy dostępu do poszczególnych przedmiotów i o przekazanie ich całej grupie). Studenci 1 semestru studiów II stopnia otrzymają klucze dostępu mailowo.
  Logowanie do PZE odbywa się wyłącznie poprzez login i hasło stosowane w domenach: polsl.pl i student.polsl.pl
 • Zajęcia będą się odbywały zgodnie z rozkładem zajęć dostępnym na stronie internetowej Uczelni i Wydziału
  Na zajęciach obowiązkowych wymagana jest obecność studenta, zgodnie z Regulaminem Studiów - zdalna forma prowadzenia zajęć nie zwalnia z obecności.
 • Zajęcia będą prowadzone w systemie blokowym. Po zakończeniu każdego bloku zajęć, możliwe będzie zaliczenie zajęć i/lub zdanie egzaminu. Przy czym bezpośrednio po zakończeniu bloku będzie dostępny tylko jeden termin egzaminu, a pozostałe terminy będą wyznaczone w sesji egzaminacyjnej, zgodnie z podanym przez JM Rektora harmonogramem organizacji roku. Kolejność bloków będzie widoczna w rozkładzie zajęć dostępnym na stronie internetowej.
 • Konsultacje z prowadzącymi będą odbywały się wyłącznie zdalnie (wykaz terminów i „miejsc” konsultacji będzie dostępny na PZE, po rozpoczęciu zajęć i ustaleniu harmonogramu).

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. Pol. Śl.

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2021 10:08, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 22 lutego 2021 10:10, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego