2 marca 2021
Konferencja Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna (Computational Oncology and Personalized Medicine COPM 2021), która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 21.04.2021 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Obszary tematyczne:
  1. Onkologia obliczeniowa
  2. Spersonalizowana medycyna
  3. Biomateriały I biotechnologia medyczna
  4. Informatyka obrazowania I telemedycyna
  5. Biomechanika
  6. Analiza i projektowanie leków
  7. Zdrowie publiczne

Szczególne zachęcamy do nadsyłania prac i aktywnego udziału w konferencji młodych doktorów, doktorantów oraz opiekunów kół naukowych.

Przewidywane są 2 rodzaje zgłoszeń:

  1. 1 strona streszczenia w języku polskim + referat ustny w języku polskim na konferencji
  2. 1 strona streszczenia w języku polskim + referat ustny w języku polskim na konferencji + 8-10 stron artykułu w języku angielskim

Przesłane streszczenia poddane zostaną ocenie merytorycznej przez członków Komitetu Naukowego i na tej podstawie zakwalifikowane do prezentacji ustnej.

Pełne artykuły w języku angielskim przejdą osobny proces recenzji. Publikacja planowana jest w tomie I serii „Recent Advances in Computational Oncology and Personalized Medicine” (20 pkt MNiSW, jako rozdział w monografii Wydawnictwa Politechniki Śląskiej).

Zgłoszenia można wysyłać do 29.03.2021 poprzez EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=copm2021).
Szczegóły na stronie http://www.copm.polsl.pl/

Wiadomość utworzona: 2 marca 2021 09:21, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2021 09:30, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego