Aparatura pomiarowa na naszej Katedrze:

 1. Chromatograf jonowy (IC; Ion Chromatograph):
  Dionex ICS-5000+ Reagent-Free HPIC System

 2. Bomba kalorymetryczna

 3. Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES; Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy):
  ICP-OES Varian 710-ES + autosampler Varian SPS3

 4.  Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-MS; Inductively Coupled Plasma - Mass Spectroscopy):
  ICP-MS Varian 810-ES

 5. Mikroskop metalograficzny
  Olympus BX 51M

 6. Mikrotwardościomierz
  Mitutoyo HM 112, Vickers

 7. Profilometr
  Mitutoyo Surftest SJ 301

 8.  Analizator elementarny:
  Perkin Elmer 2400 Series II CHNS/O System

 9.  Derywatograf (termograwimetr):
  MOM Q-1500 D Paulik-Paulik-Erdey

 10. Kalorymetr:
  Precyzja KL-10

 11. Autoklaw:
  Reaktory wysokociśnieniowe firmy Haas

 12.  Analizator rtęci (Mercury Analyzer):
  NIC MA 2000

 13.  Mineralizator:
  CEM Mars 5 Digestion Microwave System (Microwave Accelerated Reaction System)

 14.  Komora solna:
  ASCOTT S450

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
aparatura