Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii
składa się z pięciu zespołów badawczych, skupiających swoje zainteresowania w obszarze technologii nieorganicznej, chemii analitycznej, elektrochemii, technologii węgla i technologii materiałów wybuchowych
 


 

Zespół Technologii Nieorganicznej
 

Prof. dr hab. inż. Marian Turek

Dr hab. inż. Piotr Dydo, prof PŚ

Dr hab inż. Joanna Kluczka, prof PŚ

Dr hab inż. Agata Jakóbik-Kolon, prof PŚ

Dr inż. Krzysztof Mitko

Mgr inż. Dorota Babilas

Mgr inż. Joanna Bok-Badura

Mgr inż. Andrzej Milewski

Mgr inż. Beata Sagan-Szendzielorz

Mgr inż. Paweł Skóra

 

Zespół pod kierunkiem prof. Mariana Turka zorientowany jest wokół szeroko pojętej technologii nieorganicznej. W zespole prowadzone są badania nad technikami membranowymi, głównie odwróconą osmozą, nanofiltracją i elektrodializą, a także nad ich zastosowaniem w odsalaniu wód kopalnianych, oczyszczaniu ścieków z przemysłu galwanizerskiego, usuwaniu boru czy produkcji ultraczystej wody dla potrzeb energetyki. 

Prace badawcze dotyczą również równowag jonowych w roztworach wodnych, wymiany jonowej, separacji pierwiastków, dezaktywacji rtęci, usuwania toksycznych jonów
z wód i ścieków metodą adsorpcji oraz analityki próbek środowiskowych i próbek
o skomplikowanej matrycy.  


 

Zespół Chemii Analitycznej

 

Prof. dr hab. inż. Irena Staneczko-Baranowska

Dr hab inż. Hanna Barchańska, prof PŚ

Dr hab inż. Sylwia Bajkacz, prof PŚ

Dr inż. Piotr Markowski

Dr inż. Celina Pieszko

Dr inż. Joanna Płonka

Mgr inż. Magdalena Danek

Mgr inż. Klaudia Kokoszka

 

Zespół prof. Ireny Staneczko - Baranowskiej prowadzi badania z zastosowaniem technik separacyjnych, spektralnych i woltamperometrycznych z zakresu bioanalityki, analityki środowiska przyrodniczego i żywności.

Do głównych nurtów należą badania nad opracowaniem metod oznaczania leków i ich metabolitów oraz polifenoli w próbkach biologicznych i środowiskowych, oznaczania wybranych składników i zanieczyszczeń w żywności, środków kontrastowych oraz związków perfluorowanych, ponadto metali ciężkich i pestycydów.

Duży obszar badań realizowanej analityki śladowej dotyczy przygotowywania próbek do analiz, z wykorzystaniem  nowoczesnych metod ekstrakcji i wzbogacania.

 


Zespół Elektrochemii

 

Dr hab. inż. Wojciech Simka, prof PŚ

Dr inż. Maciej Gonet

Dr hab inż. Joanna Michalska, prof PŚ

Dr inż. Artur Maciej

Mgr inż. Alicja Kazek-Kęsik

Mgr inż. Łukasz Nieużyła

Mgr inż. Maciej Sowa

Mgr inż. Katarzyna Leśniak-Ziółkowska

Mgr inż. Marta Wala

 

Zespół Elektrochemii prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu elektrochemicznych metod inżynierii powierzchni ze szczególnym uwzględnieniem implantów chirurgicznych i elementów konstrukcyjnych stosowanych w lotnictwie oraz procesów nakładania powłok stopowych i wytwarzania materiałów elektrodowych, co związane jest z zagadnieniami korozji i ochrony przed korozją. Zajmuje się także zagadnieniami produkcji chloru, wodorotlenku sodu i wodoru.

W obszarze zainteresowań dr hab. inż. Wojciecha Simki są zagadnienia głównie
z zakresu inżynierii biomateriałów obejmujące pasywację wraz z modyfikacją powierzchni implantów warstwami biokompatybilnymi z żywą tkanką i preparatykę wyrobów z metali odpornych chemicznie i nieszkodliwych dla organizmów, szczególnie stopów tytanu
i cyrkonu oraz ze stali wysokostopowych z możliwością zastosowania w medycynie.

W obszarze zainteresowań dr hab. inż. Gintera Nawrata znajdują się zagadnienia elektrochemicznych metod inżynierii powierzchni, które stosowane są w lotnictwie oraz przy produkcji implantów i wyrobów chirurgicznych. Obejmują one polerowanie elektrolityczne
i pasywację stali wysokostopowych i stopów tytanu, wytwarzanie ceramicznych powłok tlenkowych na stopach magnezu i aluminium, platynowanie, palladowanie i nakładanie powłok stopowych nikiel-ren i nikiel-ren-pallad na łopatki siników turbinowych oraz miedziowanie i usuwanie powłok miedzianych ze stalowych elementów napędów lotniczych poddawanych procesom obróbki cieplno-chemicznej, głównie nawęglaniu. 

Zespół posiada silne zaplecze naukowo-techniczne oraz ugruntowaną pozycję
w zakresie elektrochemii technicznej obejmującym badania właściwości fizykochemicznych powierzchni poddanych obróbce elektrolitycznej, w tym elementów metalowych stosowanych w lotnictwie, implantów chirurgicznych oraz tworzyw anodowych, katodowych
i diafragmowych stosowanych w procesach elektrochemicznych, szczególnie w procesach produkcji chloru i wodorotlenku sodu, a także korozji metali i ochrony przed korozją.

 


 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność naukowa