Działalność usługowa pracowników Katedry:

1. Oczyszczanie ścieków, odsalanie wód i ścieków, usuwanie boru.
– prof. dr hab. inż. Marian Turek; 32 237 10 21; Marian.Turek@polsl.pl

2. Ocena przydatności odwróconej osmozy, elektrodializy w procesach oczyszczania wód. Dobór rozwiązań sposobów oczyszczania. Optymalizacja.
– dr hab. inż. Piotr Dydo; 32 237 10 52; Piotr.Dydo@polsl.pl

3. Usuwanie toksycznych jonów (metali, boru) z wód i ścieków metodą sorpcji. Immobilizacja toksycznego glinu w glebach.

4. Analiza specjacyjna metali w próbkach środowiskowych i odpadach.
– dr inż. Joanna Kluczka; 32 237 18 21; Joanna.Kluczka@polsl.pl

5. Sposób otrzymywania roztworów siarczanu cyrkonu o bardzo niskiej zawartości hafnu.
– dr inż. Agata Jakóbik-Kolon; 32 237 19 90; Agata.Jakobik-Kolon@polsl.pl

6. Analiza równowag jonowych w roztworach wodnych.
 – dr inż. Jolanta Trojanowska; 32 237 24 90; Jolanta.Trojanowska@polsl.pl

7. Badania nad zastosowaniem procesów membranowych w oczyszczaniu wód i ścieków.
– dr inż. Krzysztof Mitko; 32 237 28 05; Krzysztof.Mitko@polsl.pl

8. Oznaczanie pestycydów w próbkach środowiskowych.
- dr inż. Hanna Barchańska; 32 237 28 18; Hanna.Barchanska@polsl.pl

 9. Badania żywności z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej.
– dr inż. Joanna Płonka; 32 237 28 45; Joanna.Plonka@polsl.pl

10. Oznaczanie wybranych leków, środków kontrastowych, witamin oraz metali metodami woltamperometrycznymi.
– dr inż. Piotr Markowski; 32 237 28 04; Piotr.Markowski@polsl.pl

11. Badania korozyjne, modyfikacja powierzchni.
– dr hab. inż. Wojciech Simka; 32 237 26 05; Wojciech.Simka@polsl.pl

 12. Badania korozyjne metali, wytwarzanie powłok galwanicznych.
– dr inż. Artur Maciej; 32 237 18 46; Artur.Maciej@polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność usługowa