PATENTY NASZEJ KATEDRY:

 

Patent nr 222 290 Opublikowano dn. 29.72.2016
Twórca:  Mateusz Ciszewski, Andrzej Mianowski.

Sposób wytwarzania grafitu eksfoliowanego metodami chemicznymi. 


Patent nr 221 086  Udzielono dn. 17.02.2015
Twórca:  Marian Turek, Marzena Chorążewska

Laboratoryjny moduł ciśnieniowy do separacji membranowej w przepływie krzyżowym


Patent nr 216 550 Udzielono dn.24.09.2013
Twórca: Wojciech Simka
Sposób pasywacji anodowej bezwanadowych stopów tytanu typu Ti-xMo
 
Patent nr 216 236 Opublikowano 31.03.2014
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna, Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna, Polska

Twórcy: Marek* Ściążko, J. Popowicz, A. Sobolewski, T. Chmielniak, Andrzej Mianowski, J. Kurp, H. Tymowski, J. Tchórz, K. Jałosiński, R. Duszewski, E. Sutor, T. Dobrzański.
Sposób wytwarzania gazu syntezowego

 
Patent nr 216 234 Opublikowano 31.03.2014
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Polska

Twórcy: B. Tkacz, A. Krueger, B. Filipiak, R. Wasilewski, A. Sobolewski, L. Kosyrczyk, A. Karcz, Andrzej Mianowski, S. Churas, R. Ziober.
Sposób otrzymywania koksu o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych

 
Patent nr 215 676  Udzielono dn. 31.01.2014
Twórcy: Roman Mazurkiewicz, Jakub Adamek, T. Gorewoda, Agnieszka Październiok-Holewa, Wojciech Simka.
Sposób wytwarzania soli α-(N-acyloamino) alkilotrifenylofosfoniowych.
Patent nr 215 268 Udzielono dn. 27.05.2013
Twórcy: Marek Smolik, Agata Jakóbik-Kolon
Sposób desorpcji cyrkonu i hafnu z żywicy jonowymiennej
 
Patent nr 215 024 Udzielono dn. 19.02.2013
Współuprawnieni: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia
Twórcy: Janusz Bełzowski, Stanisław Kudła, Marcin Romanowski, Andrzej Wojewódka, Anna Wojtala, Waldemar Lipiński, Stanisława Głąb, Jolanta Grittner, Ryszard Szulc
Tworzywo do wkładki ładunku kumulacyjnego i tworzywo do obudowy ładunku kumulacyjnego
 
Patent nr 214 958 Udzielono dn. 05.03.2013
Twórca: Wojciech Simka, Aleksander Waniak
Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej tytanu i jego stopów fosforem lub wapniem
i fosforem metodą elektrochemicznego utleniania plazmowego

 
Patent nr 214 933 Udzielono dn. 19.02.2013
Współuprawnieni: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia
Twórcy: Janusz Bełzowski, Stanisław Kudła, Marcin Romanowski, Andrzej Wojewódka, Anna Wojtala, Waldemar Lipiński, Stanisława Głąb, Jolanta Grittner, Ryszard Szulc
Tworzywo do wkładki ładunku kumulacyjnego i tworzywo do obudowy ładunku kumulacyjnego
 
Patent nr 214 887 Opublikowano dn. 30.09.2013
Politechnika Śląska, Polska

Twórcy: Anna** Tokarska, Andrzej Mianowski, J. Kijeński.
Sposób wytwarzania i zastosowania lepiszcza z politereftalanu etylenu

 
Patent nr 214 630 Udzielono dn. 07.02.2013
Twórca: Wojciech Simka
Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej stopów typu Ti-xNb-yZr wapniem lub wapniem
i fosforem metodą elektrochemicznego utleniania plazmowego

 
Patent nr  214 127 Udzielono dn.  3.10.2012
Twórcy: Wojciech Simka Ginter Nawrat
Sposób pasywacji anodowej stopów tytanu typu Ti-xNb-yZr
 
Patent nr 213 418  Udzielono dn. 21.09.2012
Twórcy: Andrzej Mianowski, Marek Ściążko, Andrzej Koszorek, Tomasz Chmielniak, Józef Popowicz . Izabela Baraniec
Zastosowanie reduktorów ditlenku węgla do wytwarzania gazu syntezowego
 
Patent nr 211 619 Udzielono 28.12.2011
Twórcy: Piotr Dydo, Marian Turek, Barbara Bandura-Zalska
Sposób usuwania związków boru, w szczególności kwasu borowego i oksoboranów z  wody
i ścieków z równoczesnym otrzymywaniem kwasu borowego lub jego soli w postaci stałej lub roztworu

 
Patent nr  211 353  Udzielono dn. 24.08.2011
Współuprawniony: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR ,      Gliwice
Twórcy: Marek Smolik, Agata Jakóbik-Kolon, Andrzej Matwiejew, Maciej Porański
Sposób rozdziału cyrkonu i hafnu metodą wymiany jonowej
 
Patent nr 210 558 Udzielono dn. 28.07.2011
Twórcy: Andrzej Wojewódka, Ewelina Misztal, Jacek Misztal, Janusz Bełzowski, Karol Kożuch
Bezpieczna pirotechniczna mieszanina opoźniająca o stabilnej prędkości palenia
 
Patent nr  210 557 Udzielono dn. 25.08.2011
Twórcy: Andrzej Wojewódka, Ewelina Misztal, Jacek Misztal, Janusz Bełzowski
Bezpieczna pirotechniczna mieszanina opóźniająca o stabilnej prędkości palenia
 
Patent nr 210 543 Udzielono dn. 19.08.2011
Twórcy: Andrzej Wojewódka, Janusz Bełzowski, Karol Kożuch,
Materiał wybuchowy inicjujący i jego zastosowanie
 
Patent nr 210 518 Opublikowano 31.01.2012
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Polska

Twórcy: J. Kijeński, E. Śmigiera, O. Osawaru, A. Migdał, Andrzej Mianowski, A. Korpoliński, M. Nemtusiak, M. Rogieński.
Sposób uwodornienia frakcji węglowodorowej z przerobu odpadów polimerowych

 
Patent nr 210 358 Udzielono dn. 21.07.2011
Współuprawniony: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Kędzierzyn-Koźle
Twórcy: Andrzej Wojewódka, Marcin Romanowski, Janusz Bełzowski, Stanisław Kudła
Mieszanina pirotechniczna inicjowana laserowo i jej zastosowanie
 
Patent nr 209 728 Udzielono dn. 15.04.2011
Twórcy: Andrzej Mianowski, Izabela Baraniec, Jacek Kijeński,
Sposób roztwarzania tworzyw sztucznych
 
Patent nr 209 082 Udzielono dn. 17.02.2011
Twórcy: Marian Turek, Piotr Dydo, Jolanta Trojanowska
Sposób usuwania boru z wody lub ścieków
 
Patent nr 208 464 Udzielono dn. 02.12.2010
Współtwórcy: Jerzy Ciba, Maria Zołotajkin, Monika Skwira
Kompozycja mieszaniny do usuwania toksycznych jonów glinu z gleby
 
Patent nr 207 070 Udzielono dn.26.05.2010
Twórca: Marian Turek
Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsolonej z wody zasolonej
 
Patent nr 207 136 Opublikowany dn. 30.11.2010
Twórca: Marian Turek
Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsolonej z wody zasolonej
 
Patent nr 207 135 Opublikowany dn. 30.11.2010
Twórca: Marian Turek
Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsolonej z wody zasolonej
 
Patent nr 203 589 Udzielono dn. 25.03.2009
Twórcy: Andrzej Mianowski, Krzysztof Rogoń, Marek Winter, Wojciech Kaczmarzyk, Tomasz Siudyga
Sposób termodestrukcji odpadowych poliolefin
 
Patent nr 203 324  Udzielono dn. 18.02.2009
Twórcy: Andrzej Mianowski, Krzysztof Rogoń, Marek Winter, Wojciech Kaczmarzyk,
Elżbieta Wojtowicz, Tomasz Siudyga
Sposób roztwarzania lub zagęszczania tworzyw sztucznych
 
Patent nr 201 444 Opublikowano 30.04.2009
Elektrolizer do wytwarzania chloru. Int. Cl. C25B 1/26, C25B 13/04.
CELTECH Spółka z o.o., Polska
Twórcy: A. Gardeła, M. Walczak, Ginter Nawrat.
Elektrolizer do wytwarzania chloru

 
Patent nr 200 499 Udzielono dn. 27.06.2008
Twórcy: Andrzej Mianowski, Piotr Kałyniak, Andrzej Kiełtyka, Kazimierz Bodora,
Tomasz Siudyga

Sposób przygotowania i przechowywania odpadkowych tworzyw sztucznych dla procesów termodestrukcyjnych
 
Patent nr 200 393 Opublikowano 31.12.2008
CELTECH Spółka z o.o., Polska

Twórcy: Ginter Nawrat, Maciej Gonet, Witold** Gnot, M. Walczak, K. Michalak, L. Pilecki, J. Jankowiak.
Elektrolizer do wytwarzania chloru i wodorotlenku sodu metodą diafragmową

 
Patent nr 200 068  Udzielono dn.17.06.2008
Twórcy: Andrzej  Wojewódka, Viktor Kravets, Aleksiej Vovk
Sposób pomiaru charakterystyk materiałów wybuchowych
 
Patent nr 199 294 Opublikowano 30.09.2008
Politechnika Śląska, Polska

Twórcy: Jan Marciniak, Ginter Nawrat, Wojciech Simka, Zbigniew Paszenda, Wojciech* Chrzanowski, J. Cieplak.

Sposób obróbki elektrochemicznej implantów z tytanu i jego stopów
 
Patent nr 197 974 Udzielono 13.11.2007
Twórcy: Andrzej Wojewódka, Viktor Kravets, Aleksiej Vovk
Sposób i aparat do pomiaru energetycznych charakterystyk materiałów wybuchowych
 
Patent nr 195 034 Udzielono dn. 16.01.2007
Współuprawniony: AGROB-EKO oraz Andrzej Mianowski
Twórcy:  Andrzej Mianowski, Anna Tokarska, Piotr Kałyniak
Zastosowanie adytywu mineralnego do termicznego rozkładu odpadowych olefin
 
Patent nr 192 014 Udzielono dn. 8.03.2006
Współuprawniony: AGROB-EKO oraz Andrzej Mianowski
Twórcy: Anna Tokarska, Andrzej Mianowski, Piotr Kałyniak, Edwin Kozłowski
Sposób wytwarzania paliw płynnych z odpadów z tworzyw sztucznych

 
Patent nr 191 341 Opublikowano 28.04.2006
Współwłaściciel: Agrob Eko Sp. z o.o

Twórcy: Piotr Kałyniak, Andrzej Mianowski, Janusz Furtan, Kazimierz Jelonek, Józef Kozaczko, Edwin Kozłowski
Sposób wytwarzania paliw płynnych z odpadów z tworzyw sztucznych i urządzenie do realizacji tego sposobu

 
Patent nr 190 851 Opublikowano 28.02.2006
Twórcy: Marian Turek
Sposób otrzymywania solanki z rozcieńczonego roztworu soli

 
Patent nr 186 679 Opublikowany 27.02.2004
Politechnika Śląska, Elmar-Zremb Spółka Akcyjna, Polska

Twórcy: Andrzej Mianowski, W. Białowąs, J. Starczewski, A. Szydło, H. Stefanek, M. Korczyński, Cz. Jaksik, K. Bodora, Mariusz* Minkina, Cz. Pawłowski.
Zasypka smarująco-izolacyjna dla ciągłego odlewania stali

 
Patent UA 52 238 A, Opublikowano 16.12.2002
Twórcy: В.Г. Кравец, А. Воеводка, О. А. Вовк, Т. В.Косенко
Спосіб визначення енергетичних характеристик вибухових речовин і пристрій для його здійснення
 
Patent. Ukraina, nr 52 238 A. Opublikowano 16.12.2002.
Nacional'nij Technicnij Universitet Ukrainy "Kiivskij Politechnicnij Institut", Ukraina

Twórcy: V. Kravec, Andrzej Wojewódka, O. Vovk, T. Kosenko.
Sposib viznacennja energeticnich charakteristik vibuchovich recovin i pristrij dlja jogo zdijsnennja

 
Patent nr 183 269 Opublikowany 28.06.2002
Twórcy: Stanisław Anioł, Teofil Korolewicz, Jerzy Kubala

Sposób odzyskiwania V2O5 z zużytego katalizatora wanadowego
 
Patent nr 177 606 Opublikowany 31.12.1999
Twórcy: Stanisław Anioł, Teofil Korolewicz, Jerzy Kubala
Sposób odzyskiwania pięciotlenku wanadu ze zużytego katalizatora wanadowego

 
Patent nr 175 198 Opublikowany 30.11.1998
Politechnika Śląska [i in.], Polska

Twórcy: Andrzej Mianowski, Franciszek** Legierski, M. Sekuła, Tomasz Radko, Z. Tkocz.
Sposób wytwarzania brykietów mineralnych

 
Patent nr 173 628 Opublikowany 30.04.1998
Politechnika Śląska, Polska

Twórcy: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
Sposób usuwania śladowych ilości rtęci z tkanin użytkowych

 
Patent nr 166 136 Opublikowany 28.04.1995
Politechnika Śląska; Główny Instytut Górnictwa, Polska

Twórcy: Marian Turek, Witold** Gnot, Julita* Mrowiec, A. Magdziorz, I. Motyka,
H. Szczypa.

Sposób bezodpadowej utylizacji wody zasolonej zwłaszcza kopalnianej

 
Patent nr 164 372 Opublikowany 31.07.1994
Politechnika Śląska; Główny Instytut Górnictwa, Polska

Twórcy: Marian Turek, Witold** Gnot, Julita* Mrowiec, A. Magdziorz, I. Motyka,
H. Szczypa.

Sposób przygotowania roztworu do wytwarzania chloru i wodorotlenku sodowego metodą przeponową

 
Patent nr 161 636 Opublikowany 30.07.1993
Politechnika Śląska, Polska

Twórcy: Jerzy** Rokita, S. Tomaszewski, Teresa** Buczek.
Sposób wytwarzania masy niepylnej na składowisku powierzchniowym popiołów lotnych
i żużli energetycznych

 
Patent nr 160 358 Opublikowany 31.03.1993
Politechnika Śląska; Centrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów Krakowskie Zakłady Elektroniczne, Polska

Twórcy: Zygmunt** Specjał, Zbigniew** Pruszowski, Andrzej Koszorek, Józef* Szlufcik, Jacek Majewski, J. Wróbel, T. Gruca, A. Kurzyna, M. Pieronkiewicz.
Sposób wytwarzania lutownych kontaktowych warstw metalicznych Sn-Pb-Ag na ceramicznych krawędziach rezystorów warstwowych strukturowych służących zwłaszcza do montażu powierzchniowego

 
Patent nr 159 570 Opublikowany 31.12.1992
Politechnika Śląska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej
i Rezystorów, PolskaKrakowskie Zakłady Elektroniczne, Polska

Twórcy: Zygmunt** Specjał, Wiesław Szeja, M. Gajewski, A. Heinze, L. Kucharczyk, Andrzej Koszorek, Tadeusz Bieg, B. Kawalec, F. Paluch, Zbigniew** Pruszowski.
Sposób wytwarzania emalii elektroizolacyjnych stosowanych jako powłoki ochronne rezystorów warstwowych stałych na bazie dianowych żywic epoksydowych

 
Patent nr 156 300 Opublikowany 28.02.1992
Instytut Spawalnictwa, Polska

Twórcy: H. Papkala, Adam* Korczyński, Andrzej** Małachowski, Ginter Nawrat.

Sposób wytwarzania konstrukcji pręcikowych, szczególnie elektrochemicznej elektrody stałowymiarowej
 
Patent nr 155 922 Opublikowany 31.01.1992
ITHK Polsko-Niemiecka Spóka z o.o., PolskaPolitechnika Śląska, Polska

Twórcy: Andrzej Mianowski, Piotr* Wasilewski, Zdzisław** Kudliński, Tomasz Radko,
[i in.].

Zasypka smarująco-izolacyjna

 
Patent nr 155 458 Opublikowany 31.12.1991
Politechnika Śląska, Polska

Twórcy: Andrzej Wojewódka, Władysław** Karmiński, K. Boryczko.
Ładunek materiału wybuchowego i sposób wytwarzania ładunku materiału wybuchowego

 
Patent nr 155 426 Opublikowany 30.11.1991
Politechnika Śląska, Polska

Twórcy: Andrzej Wojewódka, Władysław** Karmiński, K. Boryczko.
Sposób odstrzeliwania bloków skalnych lub rozpęczania rur

 
Patent nr 155 103 Opublikowany 28.02.1992
Politechnika Śląska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów "Unitra-Telpod", Polska

Twórcy: Zygmunt** Specjał, Wiesław Szeja, Zbigniew** Pruszowski, Andrzej Koszorek, Tadeusz Bieg, A. Rojek, A. Heinze, W. Kucharczyk, M. Gajewski, B. Kawalec.
Sposób wytwarzania lakierów elektroizolacyjnych na bazie dianowych żywic epoksydowych stosowanych jako powłoki ochronne rezystorów warstwowych stałych

 
Patent nr 154 999 Opublikowany 28.02.1992
Politechnika Śląska, PolskaKrakowskie Zakłady Elektroniczne "UNITRA-TELPOD", Polska

Twórcy: Zygmunt** Specjał, Zbigniew** Pruszowski, Jacek Majewski, Andrzej Koszorek, A. Rojek, L. Kucharczyk, M. Gajewski.
Sposób wytwarzania rezystorów półprecyzyjnych z warstwą metaliczną Ni-P

 
Patent nr 154 750 Opublikowany 28.02.1992
Politechnika Śląska, PolskaKombinat Metalurgiczny Huta "Katowice", PolskaZakład Koksowniczy "Przyjaźn", Polska

Twórcy: Andrzej Mianowski, A. Przybyla, W. Ciesielczyk, A. Grześko, M. Mrowiec, Z. Przybys, Piotr* Wasilewski.
Sposób eksploatacji chłodnicy w procesie chłodzenia gazów przemysłowych, zwłaszcza surowego gazu koksowniczego

 
Patent nr 153 639 Opublikowany 31.10.1991
Politechnika Śląska, Polska

Twórcy: Jan Marciniak, Ginter Nawrat, Adam* Korczyński, Jerzy** Czerniec.
Sposób elektropolerowania i pasywacji implantatów i wyrobów ze stali chromowo-niklowo-molibdenowych

 
Patent nr 153 344 Opublikowany 30.08.1991
Politechnika Śląska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów "Unitra-Telpod", Polska

Twórcy: Zygmunt** Specjał, Wiesław Szeja, Zbigniew** Pruszowski, Tadeusz* Żak, Andrzej Koszorek, Tadeusz Bieg, J. Slaby, J. Krolikowski, T. Gruca, B. Byrska.
Sposób wytwarzania elastycznych kompozycji epoksydowych stosowanych do hermetyzacji układów elektronicznych

 
Patent nr 153 269 Opublikowany 30.09.1991
Centrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów. Polska Krakowskie Zaklady Elektroniczne "Unitra-Telpod". Polska Int. Cl. H01C 17/14. Politechnika Śląska, Polska

Twórcy: Zygmunt** Specjał, Zbigniew** Pruszowski, Andrzej Koszorek, Józef* Szlufcik, J. Słaby, J. Wróbel, J. Królikowski, T. Gruca, A. Kurzyna, M. Pieronkiewicz, K. Wesołowski.
Sposób wytwarzania warstw metalicznych Ni, Co, Cu i ich kompozycji na krawędziach rezystorów ceramicznych, służących zwłaszcza do montażu powierzchniowego

 
Patent nr 153 114 Opublikowany 30.08.1991
Politechnika Śląska, PolskaCentrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów "Unitra-Telpod", Polska

Twórcy: Zygmunt** Specjał, Wiesław Szeja, Zbigniew** Pruszowski, Andrzej Koszorek, Tadeusz Bieg, Bogdan** Kawalec, A. Rojek, A. Heinze, W. Kucharczyk, M. Gajewski.
Lakier elektroizolacyjny na powłoki zabezpieczające rezystory warstwowe stałe

 
Patent nr 152 879 Opublikowany 31.07.1991
Politechnika Śląska, PolskaCentralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Polska
Twórcy: Andrzej Mianowski, M. Brzezinski, R. Cieslar, S. Janik, R. Pałubicki, J. Polanski, Piotr* Wasilewski, J. Zawistowski, Henryk* Zieliński.
Sposób wytwarzania brykietów z surowców mineralnych

 
Patent nr 152 383 Opublikowany 31.05.1991
Politechnika Śląska, Polska, Polsko-Niemiecka Spółka ITHK, Polska

Twórcy: Piotr* Wasilewski, Jerzy** Czerniec, Andrzej Mianowski, H. Stanek, Jan** Cebula, J. Platek, Tomasz Radko, J. Polanski.
Mieszanka do produkcji ceramicznych materiałów wypalanych

 
Patent nr 151 963 Opublikowany 29.03.1991
Politechnika Śląska, Polska

Twórcy: Piotr* Wasilewski, P. Dybala, Andrzej Mianowski, A. Przybyla, Stanisław** Mierzwiński.
Mieszanka węglowa do produkcji wysokogatunkowego koksu wielkopiecowego, zwłaszcza gaszonego sucho

 
Patent nr 151 953 Opublikowany 29.03.1991
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP", Polska

Twórcy: A. Gardela, Witold** Gnot, Adam* Korczyński, A. Maciejewski, M. Michalski,
J. Zawadzki.

Sposób elektrolitycznego wytwarzania chloru z szybkością odpowiadającą jego zapotrzebowaniu w procesie chlorowania i/lub utleniania

 
Patent nr 150 422 Opublikowany 31.10.1990
Politechnika Śląska, PolskaKombinat Metalurgiczny Huta "Katowice" - Zakład Koksowniczy "Przyjaźń", Dąbrowa Górnicza

Twórcy: Piotr* Wasilewski, P. Dybała, Andrzej Mianowski, A. Przybyła, S. Mierzwiński.
Mieszanka węglowa do produkcji koksu wielkopiecowego w systemie zasypowym, zwłaszcza gaszonego sucho

 
Patent nr 149 749 Opublikowany 31.07.1990
Politechnika Śląska, Polska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Polska

Twórcy: Piotr* Wasilewski, Henryk* Zieliński, J. Jastrzębski, Andrzej Mianowski, J. Zawistowski, T. Kostka, S. Janik, J. Głowacka, W. Bieniek, J. Polański, Tomasz Radko.
Sposób wytwarzania wełny mineralnej w procesie szybowym

 
Patent nr 147 069 Opublikowany 31.03.1990  
Politechnika Śląska, Polska

Twórcy: Piotr* Wasilewski, Andrzej Mianowski, R. Cieślar, J. Zawistowski, P. Dybała.
Sposób jednoczesnego wytwarzania lepiszcza i naftalenu ze smoły koksowniczej

 
Patent nr 143 165 Opublikowany 31.05.1988
Politechnika Śląska, Polska, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Polska

Twórcy: R. Pałubicki, M. Brzeziński, R. Cieślar, S. Janik, Andrzej Mianowski, J. Polański, Piotr* Wasilewski, J. Zawistowski, H. Zieliński.
Sposób wytwarzania wełny mineralnej w piecu szybowym

 
Patent nr 135 943 Opublikowany 30.09.1988
Politechnika Śląska, PolskaZakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar", PolskaZakłady Energetyczne Okręgu Południowego, Polska

Twórcy: Jerzy** Rokita, S. Janusz, J. Kmiecik, S. Tomaszewski, W. Wilgusiewicz, H. Adamczyk, Jan** Dębiec, Maciej* Zarzycki, L. Piszczek, E. Krajewski, Teresa** Buczek, E. Adamek.
Środek do uszczelniania podłoża gruntowego

 
Patent nr 135 413 Opublikowany 30.06.1987
Twórcy: A. Wojewódka, M. Ambrożek, G. Bekierz, P.Biegański, J. Drzyzga, W. Jerzykiewicz, W. Karmiński, Z. Krasnodębski, Z. Kurnatowski

Sposób wytwarzania amonowej saletry strzelniczej
 
Patent nr 134 805 Opublikowany 31.12.1986
Twórcy: A. Korczyński, G. Nawrat, A. Małachowski, M. Gawlik, R. Dzik, J. Paprotny
Sposób wytwarzania aktywnych powłok tlenkowych na elektrodach tytanowych
 
Patent nr 133 787 Opublikowany 30.08.1986
Twórcy: A. Korczyński, A. Małachowski, G. Nawrat, M. Gawlik, E. Łuszczyńska
Sposób wytwarzania aktywnych powłok tlenkowych metodą termiczną na elektrodach metalowych, zwłaszcza tytanowych
 
Patent nr 132 536, Opublikowany 29.11.1986
Twórcy: W. Jerzykiewicz, Z. Krasnodębski, G. Bekierz, P.Biegański, A. Wojewódka, W. Karmiński, J. Cieślar
Środek antyzbrylający
 
Patent nr 131 015 Opublikowano 30.11.1985
Twórcy: A. Korczyński, G. Nawrat
Sposób elektrochemicznego polerowania wyrobów ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych
 
Patent nr 115 600 Opublikowano 25.10.1982
Twórcy: A. Korczyński, G. Nawrat
Sposób elektrochemicznego polerowania wyrobów ze stali nierdzewnych
 
Patent nr 87 341 Opublikowano 30.11.1976
Twórcy: A. Małachowski, G. Nawrat, J. Gala
Sposób otrzymywania elektrod o niskim nadnapięciu wodoru i tlenu
 
Patent nr 86 811 Opublikowano 15.12.1976
Twórcy: S. Chrobaczyński, A. Korczyński, G. Nawrat
Sposób elektrochemicznego matowienia wyrobów ze stali chromowych
 
Patent nr 86 736 Opublikowano 30.11.1978
Twórcy: A. Korczyński, G. Nawrat
Sposób elektrochemicznego polerowania wyrobów ze stali chromowych
 
Patent nr 82 136 Opublikowano 30.12.1975
Twórcy: A.Korczyński, Z.Kociumbas, G.Nawrat
Sposób otrzymywania p-aminofenolu
 
Patent nr 73 897 Opublikowano 30.09.1975
Twórcy: A. Małachowski, G. Nawrat
Sposób otrzymywania powłok galwanicznych o obniżonym nadnapięciu wodoru
 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Patenty