Wykaz aparatury badawczej znajdującej sie w Katedrze:

 • Laserowy Analizator Ziarnowy Analysette 22, firmy Fritch, zakres pomiaru od 0,16μm do 1mm
 • Laserowy Analizator  Ziarnowy Nano-S90 firmy Malvern, zakres pomiarowy od 6nm do 6000nm

 • Zetasizer Nano-2 firmy Malvern, mierzony zakres potencjału od –150mV do + 150mV

 • Skaningowy mikroskop elektronowy, powiększenie do 30000x

 • Spektrofotometr UV-VIS HITACHI U-2800A, pomiar absorbancji i transmitancji w cieczach dla fal w zakresie od 190nm do 1000nm
 • Spektrofotometr UV-VIS Varian UV-1103M326 z przystawką FT-IR do pomiarów w ciałach stałych, pomiar absorbancji i transmitancji w zakresie od 200nm do 800nm

  

 • Testowy filtr ciśnieniowy – określenie parametrów filtracyjnych zawiesin, oporów i ściśliwości osadów. Zakres ciśnień do 2MPa
 • Aparat do pomiaru przewodności ciał stałych Penzgen
 • Lepkościomierz Brookfield DV-II+ Pro
 • Chromatograf gazowy Agilent 6890N, z dektorem FID TCD

 • Chromatograf cieczowy HPLC Agilent 1200, z detektorem DAD

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aparatura