Prace inżynierskie 2021/2022

Tematy prac inżynierskich na kierunkach: Inżynieria Chemiczna i Makrokierunek prowadzone przez pracowników Katedry dostępne są w niniejszym pliku Studenci wybierają tematy od 15 do 21 stycznia 2021r.

Zestaw zagadnień do Egazminu Inżynierskiego dla studentów kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Zestaw zagadnień do Egazminu Inżynierskiego dla studentów Makrokierunku / Topics for final examination


Prace magisterskie 2020/2021

Tematy prac magisterskich prowadzone przez pracowników Katedry dostępne są w niniejszym pliku. Zapisy prowadzone będą w sekretariacie Katedry (pokój 181) w dniach od 1 do 9 października 2020r.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność dydaktyczna Katedry