Korzyści płynące ze studiowania na kierunku
Inżynieria Procesowa I Aparatura Przemysłowa
(studia inżynierskie)

 • Nabycie wiedzy z zakresu nauk podstawowych – matematyki, fizyki i chemii pozwalającej na wykonywanie obliczeń inżynierskich i zrozumienie zjawisk i procesów fizykochemicznych
 • Nabycie wiedzy z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej umożliwiającej swobodne poruszanie się w różnych gałęziach przemysłu chemicznego i pokrewnych
 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej pozwalającej dobrać parametry operacji jednostkowych i urządzeń do ich realizacji
 • Nabycie umiejętności inżynierskich, w tym znaczących kompetencji związanych ze stosowanie zaawansowanych narzędzi CAD (projektowania wspomaganego komputerowo) do efektywnego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej (nasi absolwenci są zaawansowanymi użytkownikami oprogramowania AutoCAD,  dysponują umiejętnościami pozwalającymi na uzyskanie certyfikatu AutoDESK, na poziomie „professional”)

 • Nabycie wiedzy w zakresie podstawowym (i rozszerzonym) związanym z doborem materiałów, projektowaniem i doborem aparatów i urządzeń pomocniczych, stosowanych w przemyśle chemicznym, przetwórczym, energetyce i ochronie środowiska…
 • Wzmocnienie i rozwój kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności „miękkich”:
  • wykorzystywanie zasobów sieciowych i umiejętność sprawnego korzystania z baz danych i źródeł elektronicznych do projektowania procesów chemicznych
  • nauka technik prezentacji wyników prac naukowych i projektów, oraz technik autoprezentacji
 • Uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania (w tym zarządzania jakością) oraz prowadzenia działalności gospodarczej, niezbędnej do zakładania nowoczesnych firm technologicznych typu „start-up”


 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ICh1st