Korzyści płynące ze studiowania na specjalizacji Inżynieria Chemiczna (studia magisterskie):

 • Wzmocnienie umiejętności inżynierskich (poprzez przedmioty takiej jak Inżynieria reaktorów chemicznych, Projektowanie systemów procesowych, Optymalizacja procesowa) i ich rozszerzenie (poprzez przedmioty takiej jak Krystalizacja masowa, Specjalne procesy separacji, Fluidyzacja i transport pneumatyczny)
 • Wzmocnienie kompetencji personalnych
  • nauka adaptacji wiedzy z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej
  • nauka wykorzystania zasobów sieciowych (bazy danych, źródła elektroniczne) do projektowania procesów chemicznych
  • nauka prezentowania wyników w formie prac naukowych (raporty, publikacje, rozprawy) oraz prezentacji, w tym multimedialnych (również w języku angielskim)
 • Duży nacisk na projektowanie wspomagane komputerowo
  • tworzenie dokumentacji technicznej, w tym wykonawczej oraz  trójwymiarowych odwzorowań aparatury chemicznej i instalacji za pomocą oprogramowania Autocad

Przykładowe rysunki z AutoCADa: 2d, 3d, 3d - renderowany

  • projektowanie złożonych systemów procesowych z wykorzystaniem oprogramowania Chemcad (np. obliczenia stanów ustalonych i nieustalonych, projektowanie i dobór aparatów i ich elementów np. wymienników ciepła za pomocą modułu CC-Therm)

 

 Instalacja chemiczna w programie ChemCAD

 

  • symulacje komputerowe procesów z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów CFD (tworzenie różnych typów siatek numerycznych, symulacja i analiza przepływów jednofazowych i wielofazowych, podstawy optymalizacji procesu z wykorzystaniem CFD)

 

 • modelowanie procesów inżynierii chemicznej z wykorzystaniem języka programowania VBA (numeryczne rozwiązywanie całek, równań różniczkowych itp.)

 • Proces dydaktyczny wzmacniany przez współpracę z partnerami przemysłowymi oraz środowiskiem naukowym. Profil kształcenia, treści programowe kształtowane są również przez konsultacje z partnerami przemysłowymi, tak aby zapewnić możliwie wysoka konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy. Prace magisterskie realizowane są we współpracy z zakładami przemysłowymi i obejmują rozwiązywanie konkretnych problemów, w tym prowadzenie badań na terenie tych zakładów
 • Realizowane są również prace dyplomowe obejmujące badania laboratoryjne we współpracy z renomowanymi jednostkami naukowymi zarówno w Nasi absolwenci są zaawansowanymi użytkownikami oprogramowania AutoCAD,  dysponują umiejętnościami pozwalającymi na uzyskanie certyfikatu AutoDESK, na poziomie „professional” Uczelni jak i spoza niej. Obejmuje to wyjazdy zagraniczne, np. w ramach programów mobilności - wymiany studenckiej. Wartościowe wyniki uzyskiwane w ramach takich prac dyplomowych przedstawiane są na konferencjach oraz publikowane w czasopismach naukowych). Studentom oferowane jest uczestnictwo w obozach naukowych realizowanych na terenie zakładów przemysłowych, dających możliwość sprawdzenia swych umiejętności w praktyce.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ICh2st.