Profil absolwenta studiów I stopnia (inżynierskich) kierunku Inżynieria Procesowa I Aparatura Przemysłowa
oraz
studiów II stopnia (magisterskich) specjalizacja Inżynieria Chemiczna i Aparatura Procesowa na kierunku Technologia Chemiczna

  

Nasz Absolwent to inżynier o ugruntowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie projektowania: (i) operacji z udziałem np. fluidyzacji, sedymentacji, filtracji i mieszania, (ii) procesów cieplnych (przewodzenie, wnikanie i przenikanie ciepła) oraz dyfuzyjnych (absorpcja, adsorpcja), (iii) procesów dyfuzyjno-cieplnych, (destylacja, rektyfikacja, suszenie, krystalizacja) oraz (iv) procesów opartych o reakcje chemiczne. Nasz Absolwent to również specjalista w zakresie doboru aparatów i urządzeń wspomagających wymienione operacje i procesy, w tym stosownego oprzyrządowania i aparatury kontrolno-pomiarowej.

Solidna dawka wiedzy została podparta rozwojem umiejętności inżynierskich z zakresu grafiki inżynierskiej i projektowania wspomaganego komputerowo (ang. CAD – Computer Aided Design) realizowanych w ramach ćwiczeń, projektów i laboratoriów komputerowych (m.in. oprogramowanie AutoCAD, ChemCAD i MathCAD). Oprócz w/w umiejętności przyszli absolwenci nabywają i poszerzają umiejętności informatyczne z zakresu podstawowej i rozszerzonej obsługi programów biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne itp.) potrzebnych nie tylko w rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich, ale doskonale sprawdzających się w codziennym życiu.

Nabycie stosownej wiedzy oraz umiejętności inżynierskich umożliwia przyszłym absolwentom projektowanie procesów i aparatów oraz dobór urządzeń stosowanych np. w przemyśle chemicznym reaktory chemiczne i katalityczne, biofarmaceutycznym (fermentory, suszarki komorowe i rozpyłowe), rafineryjnym (kolumny destylacyjne i rektyfikacyjne), browarniczym, czy spożywczym (wymienniki ciepła, wyparki, absorbery) oraz na swobodne poruszanie się w pokrewnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Absolwenci znają i samodzielnie realizują poszczególne etapy procesu projektowania, począwszy od ustalenia założeń, przez koncepcję i projekt procesowy, po projekt techniczny w zakresie technologii przemysłów przetwórczego, chemicznego, energetyki i ochrony środowiska.

W ramach Katedry Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego, i szerzej - Wydziału Chemicznego, intensywnie monitorujemy postępy naszych studentów. Badamy oczekiwania rynku i pracodawców oraz modyfikujemy program nauczania poszerzając i wzbogacając ofertę edukacyjną o aspekty inżynierii materiałowej, nano- i biotechnologii (m.in. projektowanie nowoczesnych nanomateriałów, nośników enzymatycznych, mikroreaktorów chemicznych). Podjęte działania pomagają przyszłym absolwentom przygotować się do wejścia na rynek pracy, a także zapoznać się z „technologiami jutra” – dzisiaj badanymi w laboratorium, a jutro wykorzystywanymi w praktyce.

Zdecydowana większość Absolwentów kontynuuje studia na II stopniu kształcenia (studia magisterskie).

Zdobyta wiedza na dwóch stopniach kształcenia daje kompetencje doceniane przez pracodawców w procesie rekrutacji, przez co nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w:

  • biurach projektowych na stanowiskach projektantów, konstruktorów i wysokiej klasy specjalistów,
  • jednostkach badawczo rozwojowych ukierunkowanych na współpracę z przemysłem w zakresie R&D (Research and Design),
  • zakładach przemysłowych w działach technologicznych, kontroli jakości, ochrony środowiska,

niejednokrotnie zajmując stanowiska menadżerskie.

Część wychowanków, zgodnie z ogólnie panującą tendencją, wybiera inną ścieżkę kariery, związaną z ciągle wzrastającym rynkiem usług i sprawdza się w roli przedstawicieli handlowych czy doradców technicznych (m.in. Donserv, Avantor). Coraz więcej naszych absolwentów podejmuje ryzyko i zakłada własną działalność gospodarczą związaną m.in. z projektowaniem sieci dystrybucji gazów technicznych (Pterolab), obsługą większych podmiotów gospodarczych, czy nawet organizacją szkoleń (MITRA).

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kandydat