• reaktory i mikroreaktory chemiczne z katalizatorem heterogenicznym (inżynieria, optymalizacja)
 • biokatalizatory enzymatyczne
 • nanociecze - otrzymywanie i badanie właściwości
 • inżynieria nanocząstek
 • modelowanie przepływów jedno i wielofazowych w aparatach za pomocą CFD
 • badania kinetyki aglomeracji i rozpadu cząstek zawieszonych w cieczach
 • badanie materiałów w aspekcie ich zastosowania do celów izolacyjnych (aparat do mierzenia współczynników przewodzenia ciepła)
 • krystalizacja z roztworu (kinetyka, proces, optymalizacja, przenoszenie skali
 • badanie hydrodynamiki i kinetyki wybranych procesów w reaktorach wielofunkcyjnych z elementami statycznymi
 • badania filtracji ciśnieniowej i wirowej zawiesin ciał stałych
 • pomiary parametrów fizykalnych w procesach jednostkowych (aparaty do badań absorpcji, odpylania, wymiany ciepła, a także suszenia materiałów ziarnistych)
 • analiza składu ziarnowego cząstek metodą DLS
 • badanie przepływów w mikrokanałach
 • modelowanie i optymalizacja procesów przetwórczych
 • badania emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłu z instalacji spalania małej mocy,
  techniczne metody ograniczania emisji pyłów,
 • badania procesu odpylania, projektowanie aparatów i węzłów technologicznych; prototypowe odpylacze odśrodkowe i elektrostatyczne , przeznaczone min. dla instalacji spalania małej mocy, zasilanych paliwami stałymi,
 • projektowanie, modelowanie i integracja procesów przemysłu chemicznego, przetwórczego, petrochemicznego z wykorzystaniem symulatorów procesowych typu CAD,

Projekty badawcze realizowane w Katedrze

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność naukowa katedry