Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 • synteza i charakterystyka polimerów funkcjonalnych i specjalnego przeznaczenia (do celów biomedycznych I ochrony środowiska)
 • polimeryczne katalizatory
  analiza czystości monomerów i struktury polimerów za pomocą NMR (1H, 13C)
 • identyfikacja i charakterystyka materiałów polimerowych (aparatura do analizy i charakterystyki tworzyw polimerowych, w tym powłokowych)
 • obserwacje procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w roztworach (spektrometr IR, UV i VIS, NMR, spektrofotokolorymetr)
 • termiczna analiza różnicowa (DSC)
 • znajdowanie ilościowych miar struktury i morfologii na podstawie zdjęć z mikroskopii elektronowej lub w świetle widzialnym
 • analiza zjawisk nieliniowych
 • chronopotencjometria
 • cyklowoltamperometria
 • chronoamperometria (potencjostat, elektroniczny miernik uniwersalny, aparaty typowe do badań spektroskopowych umożliwiające badania struktury polimerów, oznaczanie stężeń w roztworach)
 • obserwacje mikroskopowe w świetle przechodzącym i odbitym
 • obserwacje w mikroskopie tunelowym
 • pomiary współczynników przenikalności gazów i par przez membrany
 • oznaczanie współczynników selektywności membran
 • pomiary przenikalności gazów i par przez powłoki ochronne z farb i lakierów, folii opakowaniowych itp
 • pomiary kinetyki sorpcji par substancji lotnych
 • (stanowisko do ciśnieniowych pomiarów przenikalności gazów, stanowisko do bezciśnieniowych pomiarów przenikalności gazów i par, komora termiczna, chromatograf gazowy, waga spiralna Mc Baina)

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
działalność naukowa