Autor Nazwa czasopisma Tytuł publikacji Rok wydania Tom Numery stron
Monika Krasowska ,Aleksandra Rybak,Krzysztof Pawelek,Gabriela Dudek,Anna Strzelewicz,Zbigniew Jan Grzywna Journal of Membrane Science Structure morphology problems in the air separation by polymer membranes with magnetic particles

2012

415-416 

864-870 
Dorota Neugebauer, Katarzyna Bury, Tadeusz Biela Macromolecules Novel Hydroxyl-Functionalized Caprolactone Poly(meth)acrylates Decorated with tert-Butyl Groups

2012

45

4989-4996
Przemysław Borys, Krzysztof Pawelek, Zbigniew Jan Grzywna Physical Chemistry Chemical Physics On the magnetic channels in polymer membranes 

2011

13(38) 17122-17129 
Izabela Barszczewska-Rybarek, Monika Krasowska Dental Materials Fractal analysis of heterogeneous polymer networks formed by photopolymerization of dental dimethacrylates

2012

28(6) 695-702 
Wojciech Simka,Michał Mosiałek, Ginter Nawrat, Paweł Nowak, Jerzy Żak,Jacek Szade,Antoni Winiarski ,Artur Maciej,Lilianna Szyk-Warszyńska Surface and Coatings Technology Electrochemical polishing of Ti–13Nb–13Zr alloy

2012

213

239–246
Wincenty Turek , Agnieszka Krowiak  Applied Catalysis A: General  Evaluation of oxide catalysts’ properties based on isopropyl alcohol conversion

2012

417

102 – 110 
Katarzyna Jaszcz , Jan Łukaszczyk Reactive and Functional Polymers Epoxidation of Pendant Allyl Groups in Poly(ester-anhydride)s Proposed for Application in Drug Delivery

2012

72

650 - 656
Renji R. Reghu ,Juozas Vidas Grazulevicius,Jurate Simokaitiene ,Arunas Miasojedovas,Karolis Kazlauskas,Saulius Jursenas,Przemysław Data,Krzysztof Karoń ,Mieczysław Łapkowski ,Valentas Gaidelis, Vygintas Jankauskas The Journal of Physical Chemistry C Glass-Forming Carbazolyl and Phenothiazinyl Tetra Substituted Pyrene Derivatives: Photophysical, Electrochemical, and Photoelectrical Properties

2012

116(30)

15878–15887 
Agata Blacha ,Piotr Kościelniak ,Michał Sitarz ,Jacek Szuber ,Jerzy Żak  Electrochimica  Acta Pedot brushes electrochemically synthesized on thienyl-modified glassy carbon Surfaces

2012

62

441– 446
Mieczysław Łapkowski ,Przemysław Data ,Sylwia Golba,Jadwiga Soloducho ,Anna Nowakowska-Oleksy ,Szczepan Roszak  Materials Chemistry and Physics Electrochemical Characterization of Alternate Conducting Carbazole-Bisthiophene Units

2012

131

757 – 763
Przemysław Data ,Mieczysław Łapkowski ,Radosław Motyka ,Jerzy Suwiński  Electrochimica  Acta Electrochemistry and spectroelectrochemistry of a novel selenophene-based monomer

2012

59

567 – 572
Przemysław Data ,Mieczysław Łapkowski ,Radosław Motyka   Macromolecular Chemistry and Physics Photoluminescent polytellurophene derivatives of conjugated polymers as a new perspective for molecular electronics

2012

213

29 – 35
Przemysław Data, Mieczysław Łapkowski, Radosław Motyka, Jerzy Suwiński Electrochimica Acta  Influence of heteroaryl group on electrochemical and spectroscopic properties of conjugated polymers

2012

83

271-282
Jolanta Maślińska-Solich, Sylwia Waśkiewicz  Carbohydrate Polymers a,a-Trehalose-based polyacetals and macrocyclic acetals

2010

80

711-719 
Małgorzata Czichy ,Agnieszka Stolarczyk ,Paweł Wagner ,Wojciech Domagała ,Mieczysław Łapkowski, David Officer  Electrochimica Acta Electrochemical and UV-Vis / ESR spectroelectrochemical, properties of thienylenevinylenes substituted by a 4-cyanostyryl group

2011

56

4445–4450
Jan Łukaszczyk ,Monika Śmiga-Matuszowicz ,Katarzyna Jaszcz ,Teerapol Srichana  Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition Preliminary studies on the hydrolytic degradation and biocompatibility of poly(3-allyloxy-1,2-propylene succinate

2010

21

691-700
Katarzyna Jaszcz (dr inż.),Jan Łukaszczyk (prof.)  Reactive and Functional Polymers Synthesis, characterization and in vitro degradation of poly(ester-andydride)s based on succinic acid and 1,6-bis-p-carboxyphenoxyhexane

2010

70

630-638
Katarzyna Jaszcz ,Jan Łukaszczyk  Polymer Degradation and Stability Studies on hydrolytic  degradation of poly(ester-andydride)s based on oligosuccinate and aliphatic diacid

2011

96

1973 - 1983
Wincenty Turek ,Agnieszka Plis ,P. Da Costa,Andrzej Krztoń  Applied Surface Science Investigation of oxide catalysts activity in the NOx neutralisation with organic reductants

2010

256

5572-5575
Katarzyna Bury ,Dorota Neugebauer ,Tadeusz Biela  Reactive and Functional Polymers  Methacrylate Copolymers with Hydroxyl Terminated Caprolactone Chains via ATRP. A Route to Grafted Copolymers

2011

77

616-624
Jan Łukaszczyk,Bartosz Janicki ,P. Kaczmarek European Polymer Journal Synthesis, properties and characterization of isosorbide based epoxy resin

2011

47

1601-1606  
Danuta Sęk ,Bożena Jarząbek ,Eugenia Grabiec,Bożena Kaczmarczyk,Henryk Janeczek ,Andrzej Sikora , Agnieszka Hreniak,Marcin Palewicz ,Mieczysław Łapkowski ,Krzysztof Karoń ,Agnieszka Iwan  Synthetic Metals  A study of thermal, optical and electrical properties of new branched triphenylamine-based polyazomethines

2010

160(19-20)

2065-2076 
Mieczysław Łapkowski ,Jerzy Żak,Krzysztof Karoń , Bogdan Marciniec, Wiesław Prakuła Electrochimica Acta  The mixed carbon–nitrogen conjugation in the carbazole based polymer; the electrochemical, UVVis, EPR, and IR studies on 1,4-bis[(E)2-(9H-carbazol-9-yl)vinyl]benzene

2011

56

4105-4111 
Wojciech Simka ,Marcin Kaczmarek ,Aleksandra Baron-Wiecheć ,Ginter Nawrat ,Jan Marciniak ,Jerzy Żak Electrochimica  Acta Electropolishing and passivation of NiTi shape memory alloy

2010

55

2437-2441
Jerzy Żak , Makoto Miyasaka,Suchada Rajca ,Mieczysław Łapkowski ,Andrzej Rajca  Journal of the  American Chemical  Society Radical Cation of Helical, Cross-conjugated  β-Oligothiophene

2010

132

3246-3247
Dalius Gudeika ,Ramunas Lygaitis, Viktorija Mimaitė  ,Juozas Vidas Grazulevicius, Vygintas Jankauskas ,Mieczysław Łapkowski ,Przemysław Data  Dyes and Pigments Hydrazones containing electron-accepting and electron-donating moieties

2011

91(1)

13-19
Jadwiga Sołoducho,Joanna Cabaj ,Krzysztof Idzik ,Anna Nowakowska-Oleksy ,Agnieszka Swist ,Mieczysław Łapkowski  Current Organic Chemistry Synthesis, structure and properties of crowded symmetric arylenes 

2010

14

1234-1244
Krzysztof Idzik ,Przemysław Ledwoń ,Rainer Beckert ,Sylwia Golba ,Jarosław Frydel,Mieczysław Łapkowski  Electrochimica Acta Electrochemical and spectral properties of meta-linked 1,3,5-tris(aryl)benzenes and 2,4,6-tris(aryl)-1-phenoles, and their polymers

2010

55

7419–7426
Michał Krompiec ,Stanisław Krompiec ,Iwona Grudzka,Michał Filapek ,Łukasz Skórka ,Tomasz Flak ,Mieczysław Łapkowski  Electrochimica Acta A cross-linked conjugated metallopolymer comprised of bisaxially coordinated  ruthenium tetra-t-butyl phthalocyanine connected by quaterthiophene linkers

2011

56

6824– 6830
Michał Krompiec, Iwona Grudzka ,Michał Filapek ,Łukasz Skórka ,Stanisław Krompiec ,Mieczysław Łapkowski ,Michał Kania ,Witold Danikiewicz  Electrochimica Acta An electrochromic diquat-quaterthiophene alternating copolymer: A polythiophene with a viologen-like moiety in the main chain

2011

56

8108– 8114
Krzysztof Idzik, Jarosław Frydel,Rainer Beckert ,Przemysław Ledwoń ,Mieczysław Łapkowski ,Carlo Fasting ,Carsten Müller,Tobias Licha Electrochimica Acta  Synthesis and electrochemical properties of tetrathienyl-linked branched polymers with various aromatic cores

2012

79

154-161
Dorota Neugebauer,Katarzyna Bury ,Katarzyna Pendziałek   Polymer International High molecular weight diblock and ABA/ABC triblock copolymers of tert-butyl (meth)acrylate

2012

61

951-958
Jan Łukaszczyk ,Bartosz Janicki ,Achim Frick  Journal of Materials Science: Materials in Medicine Investigation on synthesis and properties of isosorbide based bis-GMA analogue

2012

23(5)

1149-1155 
Tadeusz Pustelny,Marcin Procek ,Erwin Maciak ,Agnieszka Stolarczyk ,Sabina Drewniak ,Marian Urbańczyk ,Maciej Setkiewicz ,Kazimierz Gut ,Zbigniew  Opilski  Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences Technical Sciences TiO2 and ZnO Gas sensors based on nanostructuresof semiconductors

2012

60(4)

 
Przemysław Ledwoń ,Wojciech Kuźnik ,Mieczysław Łapkowski ,Mariusz Majchrzak New Journal of Chemistry Spectral, electrochemical and structural study of aryl derivatives of trans-stilbenes

2012

36

2347–2352
Wojciech Domagała ,Dawid Palutkiewicz ,Diego Cortizo-Lacalle ,Alexander Kanibolotsky ,Peter John Skabara  Optical Materials Redox doping behaviour of poly(3,4-ethylenedithiothiophene) - the counterion effect

2011

33

1405-1409
Edyta Stochmal, Magdalena Hasik , Wincenty Turek , Andrzej Bernasik , Anna Adamczyk, Agnieszka Plis , Lidia Lityńska-Dobrzyńska  Polymers for Advanced Technologies Preparation and characterization of polypyrrole with dispersed metallic rhodium particles

2011

22

1067-1077
Dorota Neugebauer ,Dominik Charasim ,Andrzej Swinarew ,Andrzej Stolarzewicz ,Michał Krompiec ,Henryk Janeczek,J. Simokaitiene ,J. V. Grazulevicius  Polymer Journal  Polymethacrylates with anthryl and carbazolyl groups prepared by atom transfer radical polymerization

2011

43

448-454
Ewa Langer ,Helena Kuczyńska ,Elżbieta Kamińska-Tarnawska,Jan Łukaszczyk Progress in Organic Coatings Self-stratifying coatings containing barrier and active anticorrosive pigments

2011

71

162-166
Krzysztof Idzik ,Jadwiga Sołoducho ,Mieczysław Łapkowski ,Przemysław Data  Journal of Fluorescence A New Route to Light Emitting Organic Materials Based on Triazine Derivatives

2010

20(5)

1069 – 1075
Krzysztof R. Idzik ,Rainer Beckert ,Sylwia Golba,Przemysław Ledwoń , Mieczysław Łapkowski  Tetrahedron Letters  Synthesis by Stille cross-coupling procedure and electrochemical properties of C3-symmetric oligoarylobenzenes

2010

51

2396–2399
Zbigniew Jan Grzywna ,Przemysław Borys,Bogusław Kruczek  Separation Science and Technology On the Well-Posed Problems for Diffusion with Time Dependent Boundary Condition 

2011

46(15)

2427-2435 
Przemysław Borys ,Zbigniew Jan Grzywna ,Jerzy Łuczka  European Physical Journal B Hyperbolic diffusion in chaotic systems 

2011

83(2)

223-233 
Gabriela Dudek ,Roman Turczyn ,Anna Strzelewicz ,Aleksandra Rybak ,Monika Krasowska ,Zbigniew Jan Grzywna  Separation Science and Technology Preparation and characterization of iron oxides-polymer composite membranes

2012

47

1390–1394 
Aleksandra Rybak ,Anna Strzelewicz ,Monika Krasowska ,Gabriela Dudek ,Zbigniew Jan Grzywna  Separation Science and Technology Influence of Various Parameters on the Air Separation Process by Magnetic Membranes

2012

47

1395–1404 
Ivan Santamaria-Holek ,Zbigniew Jan Grzywna  Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics A non-equilibrium thermodynamics model for combined adsorption and diffusion processes in micro- and nanopores

2012

37(3)

273-290
Izabela Barszczewska-Rybarek  Journal of Applied Polymer Science Quantitative determination of degree of conversion in photocured poly(urethane-dimethacrylate)s by FTIR spectroscopy

2012

123(3)

1604-1611
Dorota Neugebauer,Katarzyna Bury ,Michał Wlazło  Journal of Applied Polymer Science  ATR Copolymerization of Glycidyl Methacrylate and Methyl Methacrylate

2012

124

2209-2215
Henryk T. Flakus ,Barbara Hachuła,Agnieszka Stolarczyk  Spectrochimica Acta Part A  H/D isotopic recognition in hydrogen bonded systems: H/D isotopic self-organization effects in the IR spectra of the hydrogen bond in 2-methylimidazole crystals

2012

85

7-16
Aleksandra Rybak ,Zbigniew Jan Grzywna ,Waldemar Kaszuwara  Journal of Membrane Science On the air enrichment by polymer magnetic membranes

2009

336

79-85
Izabela Barszczewska-Rybarek  Dental Materials Structure-property relationships in dimethacrylate networks based on Bis-GMA, UDMA and TEGDMA

2009

25

1082-1089
Paweł Berdyczko ,Wojciech Domagała ,Agata Czardybon ,Mieczysław Łapkowski  Synthetic Metals Long alkyl chain bearing derivatives of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) studied by in situ EPR spectroelectrochemistry

2009

159

2240–2244
Anna Nyczyk ,Magdalena Hasik ,Wincenty Turek  ,Agnieszka Śniechota Syntetic Metals Nanocomposites of polyaniline, its derivatives and platinum prepared using aqueous Pt sol

2009

159

561-567 
Ewa Langer ,Helena Kuczyńska ,Elżbieta Kamińska-Tarnawska ,Jan Łukaszczyk ,Grażyna Kamińska-Bach Progress in Organic Coatings Changes of solubility parameters during solvents evaporation as factor influencing  selfstratification of epoxy/acrylic systems

2009

66

228-234
Agata Wawrzkiewicz ,Krzysztof Pawelek ,Przemysław Borys ,Beata Dworakowska ,Zbigniew Jan Grzywna European Biophysics Journal with Biophysics Letters On the simple random-walk models of ion-channel gate dynamics reflecting long-term memory 

2012

41(6)

505-526
Przemysław Borys  European Biophysics Journal with Biophysics Letters On the biophysics of cathodal galvanotaxis in rat prostate cancer cells: Poisson-Nernst-Planck equation approach 

2012

41(6)

527-534 
Przemysław Borys  Acta Physica Polonica B On the Relation Between Lacunarity and Fractal Dimension 

2011

42(9)

2045-2045 
Gabriela Dudek ,Przemysław Borys  Acta Physica Polonica B Implementing the Frequency Filtering into a Dictionary Image

2011

42(8)

1837-1847 
Przemysław Borys Acta Physica Polonica B Model of the newborn's physical development

2010

41(5)

1105-1110 
Gabriela Dudek ,Anna Strzelewicz ,Monika Krasowska,Aleksandra Rybak ,Roman Turczyn  Acta Physica Polonica B Fuzzy analysis of the cancer risk factor

2012

43(5)

947-959 
Krzysztof Pawelek ,John Kozak ,Zbigniew Jan Grzywna Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Asynchronous motion and transport of K+ in the KcsA selectivity filter

2010

16

3013-3022
Joanna Strzezik,Agnieszka Krowiak ,Wincenty Turek,Krzysztof Kozieł , Piotr Szperlich  Catalysis Letters Morphology and conductivity of polymeric support as the key factors modifying catalytic activity of keggin type heteropolyacids dispersed in poly(n-methylpyrrole) and polypyrrole matrices

2009

127

226 – 231
Mieczysław Łapkowski ,Małgorzata Jadamiec,David Officer ,Paweł Wagner ,Agnieszka Stolarczyk ,Keith C. Gordon ,Wiesław Sułkowski ,Mariola Bartoszek  Polimery Badania właściwości elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych (UV-Vis, EPR) pochodnych trimeru tiofenu podstawionych grupą fenylowinylową

2009

54(3)

47-53
Grzegorz Chladek ,Anna Mertas,Izabela Barszczewska-Rybarek,Teresa Nalewajek,Jarosław Żmudzki,Wojciech Król,Jan Łukaszczyk  International Journal of Molecular Science Antifungal activity of denture soft lining material modified by silver nanoparticles—A pilot study

2011

12

4735-4744
Jan Łukaszczyk ,Monika Śmiga-Matuszowicz  Polimery Polimerowe i kompozytowe cementy kostne oraz materiały pokrewne. II. Kompozycje resorbowalne i wykazujące aktywność biologiczną

2010

55

83-92
Wincenty Turek  ,Agnieszka Śniechota,Jerzy Haber  Catalysis Letters The Evaluation of Oxide Catalysts’ Properties in Test Reactions

2009

127

7-12
Magdalena Hasik,Wincenty Turek ,Anna Nyczyk ,Edyta Stochmal , Andrzej Bernasik,Agnieszka Śniechota ,Agnieszka Sołtysek Catalysis Letters Composites as Heterogeneous Catalysts, Application of Conjugated Polymer-Platinum Group Metal

2009

127

304 – 311
Mieczysław Łapkowski ,Sylwia Golba ,Jerzy Żak,Agnieszka Stolarczyk ,Jadwiga Sołoduchno ,Jacek Doskocz ,Wiesław W. Sułkowski ,Mariola Doskocz Polimery Polimery przewodzące zawierające jednostkę fenotiazynową w łańcuchu głównym

2009

54

255-260
Dorota Neugebauer  Polimery Synteza kopolimerów szczepionych poprzez połączenie dwóch technik polimeryzacji

2011

56

521-529
Helena Kuczyńska,Ewa Langer,Jan Łukaszczyk  Polimery Wielofuncyjne powłoki organiczne otrzymywane z kompozycji samorozwarstwiających się

2009

54(2)

91-98
Agnieszka Swist ,Jadwiga Soloducho ,Mieczysław Łapkowski ,Przemysław Data  ARKIVOC Thiantrene-based oligomers as Hole Transporting Materials

2012

III

193 – 209
Izabela Fuks-Janczarek , Ali H. Reshak, Wojciech Kuźnik, Iwan Kityk ,Rafał Gabański, Mieczysław Łapkowski , Radosław Motyka ,Jerzy Suwiński Spectrochimica Acta Part A  UV-vis absorption spectra of 1,4-dialkoxy-2,5-bis[2-(thien-2-yl)ethenyl]benzenes

2009

72(2)

394-398 
Przemysław Borys  Acta Physica Polonica B On the ralation between lacunarity and fractal dimension

2009

40(5)

1485-1490 
Aleksandra Rybak ,Monika Krasowska ,Anna Strzelewicz ,Zbigniew Jan Grzywna  Acta Physica Polonica B " Smoluchowski type" equations for modelling of air separation by membranes with various structure

2009

40

1447-1454
Krzysztof Małysiak ,Zbigniew Jan Grzywna  European Biophysics Journal Electrostatic interactions durring Kv1.2 N-type inactivation: random walk simulation

2009

38(7)

1003-1012
Monika Krasowska,Zbigniew Jan Grzywna,Maria Mycielska,Mustafa Djamgoz European Biophysics Journal Fractal analysis and ionic dependence of endocytic membrane activity of human breast cancer cells

2009

38(8)

1115-1125
Wincenty Turek ,Joanna Strzezik ,Agnieszka Krowiak  Reaction Kinetics, Mechanism and Catalysis  The influence of acid-base and oxidation-reduction properties of nickel oxysalts on catalytic oxidation of propene

2012

107(1)

115 – 125
Ewa Langer ,Marta Lenartowicz ,Justyna Kożuch ,Sylwia Waśkiewicz  Przemysł Chemiczny Synteza oligoestrów tereftalowych z odpadowego poli(tereftalanu etylenu)

2012

8

1587-1590
Helena Kuczyńska ,Ewa Langer ,Sylwia Waśkiewicz  Przemysł Chemiczny Nowe samorozwarstwiające się organiczne kompozycje powłokowe o poprawionej odporności na czynniki atmosferyczne i doskonałej adhezji do podłoża metalowego

2012

8

1568-1573 
Małgorzata Jadamiec ,Mieczysław Łapkowski ,David Officer ,Paweł Wagner ,Keith C. Gordon  International Journal of Nanotechnology Raman frequency dispersion studies of substituted polythiophene films

2009

6

344 - 354
Grzegorz Chladek ,Izabela Barszczewska-Rybarek ,Jan Łukaszczyk  Acta of Bioengineering and Biomechanics Developing the procedure of modifying the denture soft liner by silver nanoparticles

2012

14(1)

23-29
Eugenia Grabiec ,Ewa Schab-Balcerzak ,Wojciech Domagała ,Małgorzata Kurcok  High Performance Polymers Novel Poly(amideimide)s: Synthesis, Thermal, and Optical Characterization

2009

21

265-281
Jan Łukaszczyk ,Piotr Jelonek ,Barbara Trzebicka ,A.J.Domb e-Polymers Stereocomplexes formation from enantiomeric star-shaped block copolymers of e-caprolactone and lactide

2010

73

246
Izabela Zimoch ,Agnieszka Stolarczyk  Environment Protection Engineering  Raman spectroscopy in estimating THM formation potential in water pipe network

2010

36(1)

55-64 
Tadeusz Pustelny ,Maciej Setkiewicz ,Erwin Maciak ,Sabina Drewniak ,Marcin Procek,Marian Urbańczyk,Kazimierz Gut ,Zbigniew  Opilski ,Agnieszka Stolarczyk ,Iwona Pasternak ,Wiesław Strupinski  Acta Physica Polonica A The sensitivity of graphene to the selected gas environments the structure of the a resistance sensor

2012

122(9)

643-657 
Tadeusz Pustelny, Maciej Setkiewicz , Erwin Maciak, Agnieszka Stolarczyk, Marcin Procek , Marian Urbańczyk ,Kazimierz Gut ,Zbigniew  Opilski ,Iwona Pasternak  Acta Physica Polonica A The influence of Humidity on the resistance structures with grapheme sensor layer

2012

122(5)

870-873 
Krzysztof Idzik ,Rainer Beckert ,Eric Tauscher ,Przemysław Ledwoń ,Sylwia Golba,Mieczysław Łapkowski ,Peter Rapta,Lothar Dunsch,Jarosław Frydel Materials Science Forum Synthesis by Stille cross-coupling procedure and electrochemical   characterization of branched polymers based on substituted 1,3,5-triarylbenzenes

2011

663-665

876-879
Agata Blacha ,Katarzyna Krukiewicz ,Jerzy Żak  Chemik Polimery szczepione kowalentnie na powierzchni ciała stałego”, „The covalent grafting of polymers to the solid surface

2011

65(1)

11-19
Ewa Langer ,Marta Lenartowicz ,Justyna Kożuch ,Sylwia Waśkiewicz Advances in Plastic Technology, Part I – Materials for Plastics: Polymers, Pigments, Fillers, Plasticizers, Additives&Modifiers Synthesis of new polymeric plasticizers based on recycled poly(ethylene terephthalate) – influence of chemical structure of plasticizers on properties of plasticized poly(vinyl chloride)

2011

  50-66
Aleksandra Rybak ,Zbigniew Jan Grzywna ,Waldemar Kaszuwara  Polish Journal of Applied Chemistry Influence of various parameters on the air separation process by magnetic membranes

2011

1 41-48 
Aleksandra Rybak ,Waldemar Kaszuwara ,Zbigniew Jan Grzywna  Przetwórstwo Tworzyw Wpływ rodzaju matrycy polimerowej i proszku magnetycznego na własności permeacyjne magnetycznych membran kompozytowych

2012

3(146)

276
Jolanta Maślińska-Solich ,Sylwia Waśkiewicz  Polish Journal of Applied Chemistry The phase-transfer catalysis method for synthesis of glycidy ethers of disalicylidene-pentaerythritol

2009

LIII

63-71
Jolanta Maślińska-Solich ,Sylwia Waśkiewicz  Polish Journal of Applied Chemistry Epoxy-resin based on carbohydrates

2009

LIII

57-62
Ewa Langer ,Marta Lenartowicz ,Sylwia Waśkiewicz Polish Journal of Applied Chemistry New polymeric plasticisers for PVC obtained by chemical recycling of PET

2011

LV(3-4)

87-96
Ewa Langer ,Marta Lenartowicz ,Sylwia Waśkiewicz Przetwórstwo Tworzyw Nowe plastyfikatory polimeryczne – recykling chemiczny PET. Synteza nowych plastyfikatorów polimerycznych

2011

3(141)

181-184
Marta Lenartowicz ,Ewa Langer ,Sylwia Waśkiewicz Przetwórstwo Tworzyw Nowe plastyfikatory polimeryczne – recykling chemiczny PET. Badania właściwości plastyfikowanego PVC

2011

3(141)

185-188
Izabela Barszczewska-Rybarek  Polish Journal of Applied Chemistry Calorimetric study of thermally-activated polymerization of urethane-dimethacrylate monomers

2009

LIII(2) 

117-122
Katarzyna Jaszcz ,Jan Łukaszczyk  Polish Journal of Applied Chemistry  Functional poly(ester-anhydride) microspheres

2009

LIII(1)

1-7
Jan Łukaszczyk ,Monika Śmiga-Matuszowicz ,Marcin Kaczmarek  Polish Journal of Applied Chemistry  Evaluation of the properties of biodegradable polymeric materials based on polysuccinate resin and methacrylated oligosuccinates

2009

53 51-56
Jan Łukaszczyk ,Piotr Jelonek,Barbara Trzebicka  Polish Journal of Applied Chemistry  Synthesis and characterization of star-shaped poly(e-caprolactone)s

2009

LIII(2)

147-153
Zbigniew Jan Grzywna,Anna Strzelewicz  Membrany. Teoria i Praktyka. Wykłady monograficzne i specjalistyczne pod red. Romualda Wódzkiego Opis matematyczny i analiza  transportu masy gazów i par przez membrany polimerowe lite” 1. Czyste składniki 2. Mieszaniny gazów

2009

zeszyt III

5-29
Zbigniew Jan Grzywna, Aleksandra Rybak ,Anna Strzelewicz  Air enrichment by polymeric magnetic membranes Membrane Gas Separation

2010

  159-182
Gabriela Dudek ,Anna Strzelewicz ,Monika Krasowska,Aleksandra Rybak  Komputerowe wspomaganie badań naukowych Biologiczne aspekty zastosowania zbiorów rozmytych

2010

tom XVII

27 – 34
Monika Krasowska,Anna Strzelewicz,Gabriela Dudek ,Aleksandra Rybak ,Zbigniew Jan Grzywna Komputerowe wspomaganie badań naukowych Analiza fraktalna i lacunarity w opisie materiałów polimerowych

2010

tom XVII

63-70
Gabriela Dudek ,Roman Turczyn ,Aleksandra Rybak ,Monika Krasowska ,Anna Strzelewicz,Zbigniew Jan Grzywna  Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska Badanie procesu parowania i perwaporacji etanolu przez polimerowe membrany magnetyczne

2012

96

249-259
Aleksandra Rybak ,Zbigniew Jan Grzywna ,Waldemar Kaszuwara,Gabriela Dudek  Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska Rola matrycy polimerowej i proszku magnetycznego w membranach magnetycznych używanych w procesie separacji powietrza

2012

96

271-279
Eugenia Grabiec , Ewa Schab-Balcerzak,Bożena Jarzabek,Wojciech Domagała ,Agnieszka Iwan Nova Science Publishers inc.  New conjugated polyimides with special architecture: Photoluminescence of violet, blue and green polyimides in solution and in blend with poly(methylmethacrylate)

2009

8

239

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
działalność publikacje