System ankietowania

Zapraszamy wszystkich Studentów Wydziału Chemicznego do udziału w ankiecie dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020. Oceniamy zajęcia dydaktyczne z semestrów 2, 4 i 6/ I stopnia oraz semestrów 1 i 3/II stopnia.

Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości.

Termin przeprowadzenia ankiety: 15 czerwca - 13 lipca 2020. Ankietowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną po zalogowaniu się do systemu ankietowania :

platforma.polsl.pl/ankieta

Ankietyzacja jest prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 lutego 2019 roku nr 15/2019.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System ankietowania