Dorobek naukowy pracowników Politechniki Śląskiej

Na stronie:

Biblioteki Głównej Politechniki Ślaskiej

znajduje się baza z dorobkiem naukowym pracowników Politechniki Śląskiej. Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników. Od 2005 r. baza rejestruje też dorobek naukowy doktorantów Politechniki Śląskiej. Bibliografia dokumentuje wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki, skrypty i opisy patentowe oraz niesamoistne: artykuły, recenzje, referaty (bądź ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych, rozdziały w książkach. Opisy prac opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej podają wartość wskaźnika IF (od 1999 roku). Dokumentacja dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lipca 2012 roku nr 81/11/12

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dorobek naukowy pracowników