Dziekanat – Biuro Dziekana

ul. Księdza Marcina Strzody 9
44-100 Gliwice

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz
32-237-15-74
Katarzyna.Jaszcz@polsl.pl

Prodziekan przyjmuje studentów:
Poniedziałek – 11.00-13.00
Czwartek – 12.30- 14.30

Kierownik Dziekanatu:

dr inż. Bartosz Kowalski
32-237-15-49
bartosz.kowalski@polsl.pl

Pracownicy Dziekanatu:

Anna Szeliga
kierunek: Biotechnologia oraz Makrokierunek
tel. 32 237-19-31
anna.szeliga@polsl.pl

Natalia Majchrzyk
kierunek: Technologia Chemiczna tel. 32 237-18-59
natalia.majchrzyk@polsl.pl

Urszula Węgiel
kierunek: Chemia, Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Inżynieria Procesowa i Aparatura Przemysłowa
tel. 32 237-15-74
urszula.wegiel@polsl.pl

Mirona Miksa
dyplomanci
tel. 32 237-15-49
mirona.miksa@polsl.pl
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dziekanat Wydziału Chemicznego