Komisje

Komisja ds. doktoratów z „Chemii”

 • przewodniczący: dziekan lub prodziekan
 • członkowie:
  • Dr hab. inż. Sylwia BAJKACZ
  • Dr hab. inż. Sławomir BONCEL, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Przemysław BORYS
  • Dr hab. inż. Piotr DYDO, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Przemysław DATA
  • Dr hab. inż. Katarzyna JASZCZ
  • Dr hab. inż. Tomasz KRAWCZYK
  • Dr hab. inż. Agnieszka KUDELKO, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Nikodem KUŹNIK
  • Prof. dr hab. inż. Mieczysław ŁAPKOWSKI
  • Dr hab. inż. Julita MROWIEC-BIAŁOŃ
  • Prof. dr hab. inż. Dorota NEUGEBAUER
  • Dr hab. inż. Wojciech SZCZEPANKIEWICZ
  • Prof. dr hab. inż. Marian TUREK
  • Dr hab. inż. Ilona WANDZIK, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Izabela BARSZCZEWSKA-RYBAREK
  • Dr hab. inż. Dawid JANAS

Komisja ds. doktoratów z „Technologii Chemicznej”

 • Przewodniczący: dziekan lub prodziekan
 • członkowie:
  • Prof. dr hab. inż. Anna CHROBOK
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej GIERCZYCKI
  • Dr hab. inż. Danuta GILLNER, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Katarzyna JASZCZ
  • Dr hab. inż. Beata ORLIŃSKA, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Krzysztof PIOTROWSKI
  • Dr hab. inż. Wojciech SIMKA, prof. PŚ
  • Prof. dr hab. inż. Marian TUREK

Komisja ds. doktoratów z „Inżynierii Chemicznej”

 • Przewodniczący: Dziekan lub Prodziekan
 • członkowie:
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej GIERCZYCKI
  • Prof. dr hab. inż. Piotr SYNOWIEC
  • Dr hab. inż. Julita MROWIEC-BIAŁOŃ
  • Dr hab. inż. Krzysztof PIOTROWSKI
  • Dr hab. inż. Grzegorz DZIDO
  • Dr hab. inż. Janusz WÓJCIK, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Katarzyna SZYMAŃSKA

Komisja stała ds. stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego

 • Chemia
  • Prof. dr hab. inż. Mieczysław ŁAPKOWSKI – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Inż. Dorota NEUGEBAUER
  • Dr hab. inż. Ilona WANDZIK, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Wojciech SIMKA, prof. PŚ
 • Technologia chemiczna
  • Prof. dr hab. inż. Marian TUREK – przewodniczący
  • Dr hab. inż. Tomasz KRAWCZYK
  • Prof. dr hab. inż. Anna CHROBOK
  • Dr hab. inż. Danuta GILLNER, prof. PŚ
 • Inżynieria chemiczna
  • prof. dr hab. inż. Piotr SYNOWIEC – przewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Andrzej GIERCZYCKI
  • dr hab. inż. Grzegorz DZIDO
  • dr hab. inż. Krzysztof PIOTROWSKI
  • dr hab. inż. Katarzyna SZYMAŃSKA

Komisja ds. Postępowania Profesorskiego w dziedzinie nauk chemicznych

 • prof. dr hab. inż. Mieczysław ŁAPKOWSKI - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof WALCZAK
 • prof. dr hab. inż. Dorota NEUGEBAUER

Komisja ds. Postępowania Profesorskiego w dziedzinie nauk technicznych

 • prof. dr hab. inż. Piotr SYNOWIEC - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Anna CHROBOK
 • prof. dr hab. inż. Andrzej GIERCZYCKI
 • prof. dr hab. inż. Marian TUREK

Wydziałowa Komisja ds. uzyskania 50% KUP

 • Dr hab. inż. Grzegorz DZIDO – przewodniczący
 • Dr inż. Aleksandra RYBAK
 • Dr inż. Jakub ADAMEK

Komisje ds. dostosowania programów kształcenia do nowych warunków (ramy kwalifikacyjne)

dla kierunku:
 • Inżynieria chemiczna
  • Prof. dr hab. inż. Piotr SYNOWIEC
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej GIERCZYCKI
  • Dr hab. inż. Krzysztof PIOTROWSKI
  • Dr hab. inż. Janusz WÓJCIK, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Agnieszka KUDELKO, prof. PŚ
  • Dr inż. Krzysztof KIRAGA
 • Chemia
  • Dr hab. inż. Ilona WANDZIK, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Przemysław BORYS
  • Dr hab. inż. Julita MROWIEC-BIAŁOŃ
  • Dr hab. inż. Piotr DYDO, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Wojciech SZCZEPANKIEWICZ
 • Technologia chemiczna
  • Prof. dr hab. inż. Marian TUREK
  • Dr hab. inż. Piotr DYDO, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Wojciech SIMKA, prof. PŚ
  • Dr hab. inż. Beata ORLIŃSKA, prof. PŚ
  • Dr. inż. Dymitr CZECHOWICZ
 • Biotechnologia
  • Dr hab. inż. Danuta GILLNER
  • Dr inż Gabriela PASTUCH-GAWOŁEK.
  • Dr inż. Anna KASPRZYCKA
 • Industrial and Engineering Chemistry
  • Dr hab. inż. Nikodem KUŹNIK - przewodniczący
  • Dr inż. Jerzy RACZEK
  • Dr inż. Agata BLACHA-GRZECHNIK
  • Dr inż. Robert KUBICA
  • Dr hab. inż. Katarzyna SZYMAŃSKA

Komisja ds. Konkursów na stanowiska: asystenta, adiunkta i profesora Pol. Śl.

 • Prof. dr hab. inż. Anna CHROBOK - przewodnicząca
 • Dr hab. inż. Sławomir BONCEL, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Przemysław BORYS
 • Dr hab. inż. Grzegorz DZIDO
 • Prof. dr hab. inż. Dorota NEUGEBAUER
 • Kierownik Katedry

Komisja ds. Programu Studiów:

 • dr hab. inż. Beata ORLIŃSKA, prof. PŚ – przewodnicząca Komisji
 • dr hab. inż. Katarzyna JASZCZ – Prodziekan ds. Studenckich
 • dr inż. Anna KASPRZYCKA
 • dr hab. inż. Ilona WANDZIK, prof. PŚ
 • prof. dr hab. inż. Dorota NEUGEBAUER
 • dr inż. Robert KUBICA
 • dr hab. inż. Wojciech SIMKA, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Izabela BARSZCZEWSKA-RYBAREK
 • dr inż. Krzysztof KIRAGA – sekretarz Komisji
 • mgr inż. Gabriela Dobras – przedstawiciel doktorantów
 • Weronika Maciak – przedstawiciel studentów

Koordynatorzy ds. Kierunków

 • Technologia chemiczna: dr inż. Dymitr CZECHOWICZ
 • Inżynieria chemiczna i procesowa: dr inż. Krzysztof KIRAGA
 • Makrokierunek: dr hab. inż. Nikodem KUŹNIK, prof/ PŚ
 • Chemia: dr inż. Anna KORYTKOWSKA-WAŁACH
 • Biotechnologia: dr inż. Anna KASPRZYCKA

Komisja ds. Badań Statutowych

 • Prof. dr hab. inż. Marian TUREK - przewodniczący
 • Prof. dr hab. inż. Anna CHROBOK - prodziekan
 • Dr hab. inż. Wojciech SIMKA, prof. PŚ - prodziekan
 • Dr inż. Jerzy RACZEK - sekretarz
 • Dr inż. Alicja KOCUR - członek
 • Kierownicy Katedr

Komisja ds. BKM

 • Dr hab. inż. Ilona WANDZIK, prof. PŚ - przewodnicząca
 • Prof. dr hab. inż. Mieczysław ŁAPKOWSKI - członek
 • Dr hab. inż. Piotr DYDO, prof. PŚ - członek
 • Prof. dr hab. inż. Anna CHROBOK - członek
 • dr hab. inż. Wojciech SIMKA, prof. PŚ - członek
 • dr inż. Krzysztof KIRAGA - sekretarz

Komisja ds. Budżetowych

 • prof. dr hab. inż. Marian TUREK - RCh-1
 • dr hab. inż. Janusz WÓJCIK, prof. PŚ - RCh-3
 • dr hab. inż. Przemysław BORYS - RCh-4

Komisja ds. Nagród

 • Prof. dr hab. inż. Anna CHROBOK - przewodnicząca
 • Dr hab. inż. Wojciech SIMKA, prof. PŚ - RCh-1
 • Dr hab. inż. Ilona WANDZIK, prof. PŚ - RCh-2
 • Prof. dr hab. inż. Piotr SYNOWIEC - RCh-3
 • dr hab. inż. Przemysław BORYS - RCh-4
 • Dr hab. inż. Agnieszka KUDELKO, prof. PŚ - RCh-5

Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym – kadencja 2016-2020

 • Dr hab. inż. Agnieszka KUDELKO, prof. PŚ (RCh-5) - przewodnicząca
 • Dr inż. Alicja KAZEK-KĘSIK (RCh-1) - członek
 • Dr inż. Celina PIESZKO (RCh-1) - członek
 • Dr inż. Mirosława GRYMEL (RCh-2) - członek
 • Dr inż. Katarzyna SZYMAŃSKA (RCh-3) - członek
 • Dr inż. Monika KRASOWSKA (RCh-4) - członek
 • Dr inż. Anna STRZELEWICZ (RCh-4) - członek
 • Mgr inż. Kamila OLCZAK (RCh-1) - przedstawiciel pracowników administracyjno-technicznych
 • Mgr inż. Rafał BIELAS (RCh-4) - przedstawiciel doktorantów
 • Mgr inż. Mariusz ZALEWSKI - przedstawiciel doktorantów
 • Aleksandra PIETRASZEK - przedstawiciel studentów

Wydziałowi Audytorzy Wewnętrzni

 • Dr inż. Alicja Kazek-Kęsik (RCh-1)
 • Dr inż. Celina Pieszko (RCh-1)
 • Dr inż. Mirosława Grymel (RCh-2)
 • Dr hab. inż. Katarzyna Szymańska (RCh-3)
 • Dr inż. Monika Krasowska (RCh-4)
 • Dr inż. Anna Strzelewicz (RCh-4)
 • Mgr inż. Kamila Olczak (RCh-1)
 • Mgr inż. Rafał Bielas (RCh-4)
 • Mgr inż. Mariusz Zalewski (RCH-5)

Wydziałowa Komisja ds. Monitorowania Efektów Kształcenia na kadencję 2016-2020

 • Przewodniczący - dr inż. Dymitr CZECHOWICZ (RCh-5) – odpowiedzialny za kierunek Technologia Chemiczna
 • Zastępca - dr inż. Anna KASPRZYCKA (RCh-2) – odpowiedzialna za kierunek Biotechnologia
 • Członkowie:
  • dr hab. inż. Ilona WANDZIK, prof. PŚ (RCh-2) – odpowiedzialna za kierunek Chemia
  • dr inż. Robert KUBICA (RCh-3) – odpowiedzialny za kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa
  • dr hab. inż. Danuta GILLNER, prof. PŚ (RCh-1) – odpowiedzialna za Industrial and Endineering Chemistry
  • prof. dr hab. inż. Dorota NEUGEBAUER (RCh-4) – odpowiedzialna za Studia doktoranckie

Wydziałowa Komisja Doktorancka na rok akademicki 2017/2018

 • Prof. dr hab. inż. Dorota NEUGEBAUER – przewodnicząca
 • Dr hab. inż. Sylwia BAJKACZ
 • Dr hab. inż. Tomasz KRAWCZYK
 • Mgr inż. Gabriela DOBRAS – przedstawiciel doktorantów

Wydziałowa Komisja Stypendialna na rok akademicki 2018/2019

 • Dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz – prodziekan ds. studenckich
 • Anna Szeliga – pracownik Dziekanatu
 • Wirginia Król – przedstawiciel studentów
 • Katarzyna Mazur – przedstawiciel studentów
 • Martyna Kałuża – przedstawiciel studentów
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Komisje