Organizacja roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020
na Politechnice Śląskiej

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu studiów (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 110), zarządza się, co następuje:

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 2 października 2019 roku o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.

Rok akademicki 2019/2020 trwa od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku i obejmuje:

a) semestr zimowy, w tym:

zajęcia dydaktyczne 01.10.2019 r. (tydzień parzysty) – 29.01.2020 r.

w dniu 21.01.2020 r. (wtorek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,
w dniu 23.01.2020 r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,

wakacje zimowe 21.12.2019 r. – 1.01.2020 r.
sesja egzaminacyjna zimowa30.01.2020 r. – 9.02.2020 r.
egzaminacyjna zimowa – poprawkowa10.02.2020 r. – 16.02.2020 r.
przerwa międzysemestralna17.02.2020 r. – 23.02.2020 r.
Termin zaliczenia semestru28.02.2020 r.

b) semestr letni, w tym:

zajęcia dydaktyczne 24.02.2020 r. (tydzień nieparzysty) – 21.06.2020 r.

w dniu 15.06.2020 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia parzystego,
w dniu 16.06.2020 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego,
w dniu 17.06.2020 r. (środa, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za środę z tygodnia parzystego,

wakacje wiosenne9.04.2020 r. – 15.04.2020 r.
sesja egzaminacyjna letnia22.06.2020 r. – 5.07.2020 r.
wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi6.07.2020 r. – 6.09.2020 r.
sesja egzaminacyjna letnia – poprawkowa7.09.2020 r. – 20.09.2020 r.
przerwa międzysemestralna21.09.2020 r. – 30.09.2020 r.
Termin zaliczenia semestru (roku)30.09.2020 r.

Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:
1 i 11 listopada 2019 r., 6 stycznia 2020 r., 1, 3 i 31 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 października 2019 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego,
2 maja 2020 r. – Dzień Rektorski,
13 maja 2020 r. – Dzień Sportu,
15 maja 2020 r. – Igry Studenckie,
25 maja 2020 r. – Dzień Rektorski.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Organizacja Roku Akademickiego