Pełnomocnicy Dziekana

 • Wydziałowy pełnomocnik ds. BHP – dr inż. Celina PIESZKO
 • Pełnomocnicy ds. BHP w Katedrach Wydziału Chemicznego:
  • RCh-1 - dr inż. Celina PIESZKO
  • RCh-2 - dr inż. Agnieszka PAŹDZIERNIOK-HOLEWA
  • RCh-3 - mgr inż. Wiesław SPYRKA
  • RCh-4 - dr inż. Krzysztof KOZIEŁ
  • RCh-5 - dr inż. Adam MAREK
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Projektami na Wydziale Chemicznym
  • dr inż. Wojciech DOMAGAŁA
  • mgr Anna BREGUŁA
 • Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej
  • dr hab. inż. Janusz WÓJCIK, prof. PŚ.
 • Pełnomocnik ds. Zdalnej Edukacji (2016-2020)
  • dr inż. Grzegorz DZIDO
 • Redaktor Działowy Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
  • dr hab. inż. Krzysztof PIOTROWSKI, prof. PŚ.
 • Pełnomocnik ds. Gospodarki Substancjami i Odpadami Niebezpiecznymi
  • dr inż. Hanna BARCHAŃSKA
 • Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału Chemicznego
  • dr inż. Wojciech PUDŁO
 • Społeczny Inspektor Pracy Wydziału Chemicznego (2017-2021)
  • dr inż. Celina PIESZKO
 • Przedstawiciel Rady Bibliotecznej (2017-2021)
  • dr hab. inż. Wojciech SZCZEPANKIEWICZ, prof. PŚ.
 • Wydziałowy Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej
  • dr hab. inż. Sylwia BAJKACZ, prof. PŚ.
  • dr hab. inż. Izabela BARSZCZEWSKA-RYBAREK, prof. PŚ.
 • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
  • dr hab. inż. Tomasz KRAWCZYK, prof. PŚ.
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • dr hab. inż. Agnieszka KUDELKO, prof. PŚ.
 • Pełnomocnicy ds. Praktyk Zawodowych
  • dr inż. Dymitr CZECHOWICZ
  • dr inż. Wojciech PUDŁO
 • Pełnomocnik ds. Sieci Komputerowych
  • dr inż. Jacek KOCUREK
 • Pełnomocnik ds. Obciążeń Dydaktycznych
  • dr inż. Jolanta TROJANOWSKA
 • Pełnomocnik ds. Systemu POLON
  • dr inż. Jacek KOCUREK
 • Pełnomocnik ds. pilotażu (zajęcia blokowe na Wydziale Chemicznym)
  • dr inż. Jolanta TROJANOWSKA
 • Przewodniczący Komisji ds. Złomowania i Spisywania Ubytków Metali Szlachetnych
  • dr inż. Dymitr CZECHOWICZ
 • Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów
  • dr hab. inż. Izabela BARSZCZEWSKA-RYBAREK, prof. PŚ.
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów Politechniki Śląskiej
  • dr hab. inż. Danuta GILLLNER, prof. PŚ.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pełnomocnicy Dziekana