Repozytorium Politechniki Śląskiej RePolis

Repolis to repozytorium materiałów naukowych tworzonych przez pracowników Politechniki Śląskiej. Zebrane dokumenty są pogrupowane w kolekcje, zgodnie z jednostkami Politechniki Śląskiej.W Repolis gromadzone są materiały autorskie z każdej dziedziny nauki, spełniające kryterium pracy naukowej a zaakceptowane i opublikowane za zgodą Rady Naukowej Repolis.

Dostęp do repozytorium:

http://repolis.bg.polsl.pl/dlibra

Korzyści z deponowania prac naukowych w repozytorium uczelni

Dla uczelni:

  • wzrost prestiżu uczelni poprzez wzrost widoczności wyników badań naukowych,
  • promocja potencjału kadry naukowej,
  • wspieranie edukacji studentów.

Dla naukowca:

  • wzrost widoczności dorobku naukowego (Google, Google Scholar, Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa, Bielefeld Academic Search Engine, SciSeek),
  • wzrost cytowalności prac (Publish or Perish),
  • powszechność i szybkość dostępu do badań,
  • zabezpieczenie dokumentów - unikalny identyfikator,
  • możliwość śledzenia statystyk.

Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, których prace naukowe zostały stworzone w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, tytułem świadczenia wzajemnego oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 23 lipca 2012 są zobowiązani do umieszczenia swoich materiałów w repozytorium instytucjonalnym „Repolis”. Politechnice Śląskiej przysługuje pierwszeństwo ich publikacji.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
RePolis