Studia niestacjonarne II stopnia
(magisterskie zaoczne)

Kierunek studiów: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 • Od semestru letniego roku akad. 2014/2015 na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna w trybie studiów zaocznych (studia niestacjonarne). Kierunek jest pomyślany jako kontynuacja studiów I stopnia, prowadzonych na wyższych uczelniach technicznych.
 • czas trwania studiów:
  • 1,5 roku / 3 semestry
 • terminy zajęć:
  • zajęcia będą się odbywać w piątki, soboty i niedziele wg ustalonego harmonogramu
 • uzyskany tytuł:
  • magister
 • początek zajęć:
  • semestr letni
 • kryteria przyjęć:
  • studia na tym kierunku mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w zakresie: technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, chemii, biotechnologii, inżynierii i ochrony środowiska
  • Więcej informacji na temat rekrutacji: rekrutacja.polsl.pl/kandydat
 • minimalna grupa:
 • 16 osób
 • opłata za studia:
 • 1 800 zł za semestr
 • kontakt
 • kwalifikacje absolwenta:
  • Studia II drugiego stopnia na kierunku Technologia Chemiczna umożliwiają zdobycie wykształcenia pozwalającego na realizację zadań związanych z przemysłem chemicznym, energetyką i przemysłem przetwórczym (np. spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, surowcowym), w tym projektowanie technologii i procesów, dobór aparatów i urządzeń, sprawowanie nadzoru nad uruchamianiem i prowadzeniem procesów produkcyjnych w różnych gałęziach gospodarki. W związku z tym absolwenci są przygotowani do współpracy ze specjalistami z takich dziedzin i dyscyplin, jak: inżynieria chemiczna, ochrona środowiska, biotechnologia. Zdobyta wiedza pozwala na kontynuowanie studiów na III stopniu prowadzącym do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych.
 • program studiów:
  • Technologia chemiczna 45h (45h wykłady)
  • Komputerowe wspomaganie projektowania 60h (15h wykłady, 45h laboratoria)
  • Metody analizy związków chemicznych 30h (30h laboratoria)
  • Inżynieria reaktorów chemicznych 60h (30h wykłady, 30h ćwiczenia)
  • Operacje jednostkowe i aparaty w technologii chemicznej 60h (30h wykłady, 15h ćwiczenia, 15 projekt)
  • Podstawy projektu technicznego 30h (10h wykłady, 20h projekt)
  • Małotonażowe produkty przemysłu chemicznego/ Procesy lekkiej syntezy organicznej – przedmioty wybieralne 90h (30h wykłady, 60h laboratoria) 
  • Współczesne trendy w technologii chemicznej 30h (30h wykłady)
  • Tworzywa sztuczne – otrzymywanie, charakterystyka i przetwórstwo 90h (30h wykłady, 60h laboratoria)
  • Projekt technologiczny 30h (30h projekt)
  • Praca dyplomowa 90h (90h laboratoria)
  • Razem 690 h

ZAPRASZAMY

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia niestacjonarne II stopnia