Studia stacjonarne II stopnia
(magisterskie)

BIOTECHNOLOGIA | CHEMIA | TECHNOLOGIA CHEMICZNA| INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA

 • czas trwania studiów:
  • 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł:
  • magister
 • początek zajęć:
  • semestr letni
 • specjalności:
  • biotechnologia przemysłowa
 • kwalifikacje absolwenta:
  • Absolwenci posiadają wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i technicznych w oparciu o dobrą znajomość elementów matematyki, fizyki z biofizyką, podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej. Zostali zapoznani między innymi z biotechnologicznymi aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy oraz aspektami analizy chemicznej i zagadnieniami pomiarowymi w układach biologicznych. Znane są im również procesy biotransformacji, analityki układów biologicznych, a także współczesne metody badania struktury związków organicznych i biomolekuł. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie z roku na rok się zwiększa, gdyż proces rozwoju tej, do niedawna raczkującej jeszcze, dziedziny nauki nabiera rozpędu. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują pracę w specjalistycznych laboratoriach, a także w nowoczesnych klinikach i instytucjach badawczych.

Kierunek studiów: CHEMIA

 • czas trwania studiów:
  • 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł:
  • magister
 • początek zajęć:
  • semestr letni
 • specjalności:
  • bioanalityka
  • chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
  • chemia materiałów
 • kwalifikacje absolwenta:
  • Absolwenci posiadają wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i technicznych w oparciu o dobrą znajomość elementów matematyki, fizyki z biofizyką, podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej. Zostali zapoznani między innymi z biotechnologicznymi aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy oraz aspektami analizy chemicznej i zagadnieniami pomiarowymi w układach biologicznych. Znane są im również procesy biotransformacji, analityki układów biologicznych, a także współczesne metody badania struktury związków organicznych i biomolekuł. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie z roku na rok się zwiększa, gdyż proces rozwoju tej, do niedawna raczkującej jeszcze, dziedziny nauki nabiera rozpędu. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują pracę w specjalistycznych laboratoriach, a także w nowoczesnych klinikach i instytucjach badawczych.

Kierunek studiów: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 • czas trwania studiów:
  • 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł:
  • magister
 • początek zajęć:
  • semestr letni
 • specjalności:
  • technologia nieorganiczna i elektrochemia (S)
  • technologia chemiczna organiczna (S)
  • technologia chemiczna (NZ)
  • technologia polimerów i tworzyw sztucznych (S)
  • inżynieria i aparatura przemysłowa (S)
  • S – stacjonarne, NZ – niestacjonarne - zaoczne
 • kwalifikacje absolwenta:
  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii. Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

Kierunek studiów: INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

 • czas trwania studiów:
  • 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł:
  • magister
 • początek zajęć:
  • semestr letni
 • specjalności:
  • process engineering and green chemical technologies
  • nanomaterials and fine chemicals
 • kwalifikacje absolwenta:
  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu dwóch kierunków: inżynierii chemicznej i procesowej oraz technologii, poszerzoną o  procesy przyjazne środowisku,  technologie substancji specjalnych i nanomateriałow, a także dobrą znajomość technicznego języka angielskiego.  Zostali zapoznani z podstawami chemii i technologii, budową, działaniem i projektowaniem aparatury chemicznej, analizą i sterowaniem procesami zarządzania produkcją. Posiadając wiedzę z zakresu chemii, technologii i inżynierii procesowej, są przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, a także realizacji oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwenci kierunku mogą pracować w przemyśle chemicznym i pokrewnych,  w zakładach produkujących nowoczesne materiały, firmach inżynierskich i biurach projektowych. Są szczególnie dobrze przygotowani do pracy w anglojęzycznych środowiskach technicznych i biznesowych.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia stacjonarne II stopnia