System ankietowania

Wyniki badań ankietowych przeprowadzanych wśród studentów Wydziału Chemicznego dotyczących oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz oceny pracy dziekanatu można znaleźć na stronie:

https://platforma.polsl.pl/ankieta/wyniki/

Badania ankietowe są prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 lutego 2019 roku nr 15/2019.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System ankietowania