UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY

OSWOIĆ CHEMIĘ – ZACZAROWANE LABORATORIUM

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Młodego Odkrywcy „Oswoić chemię – zaczarowane laboratorium” zakończył zajęcia!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i prezentacji podsumowującej zajęcia

CEL PROJEKTU

Ogólnie pojęta chemia otacza nas wszystkich, z czego nie zawsze do końca zdajemy sobie sprawę. To właśnie dzięki niej nasze życie staje się z roku na rok coraz łatwiejsze, nowocześniejsze i przyjemniejsze. Zamierzeniem przedsięwzięcia pt. „Oswoić chemię – zaczarowane laboratorium” jest popularyzacja szeroko pojętej chemii poprzez serię wykładów i zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Program dydaktyczny projektu został skonstruowany tak, aby w prosty i przejrzysty sposób przedstawić ciekawe zagadnienia, a przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego udziału w zajęciach praktycznych i rozbudzić ich ciekawość poznawczą. Jesteśmy głęboko przekonani, że realizacja projektu sprawi, iż chemia będzie postrzegana nie tylko jako „nudny i trudny przedmiot w szkole” albo „śmieci w żywności” lecz w szerszej perspektywie jako dziedzina bliska naszemu życiu, jesteśmy bowiem z chemii zbudowani, spożywamy składniki chemiczne, leczymy się i ubieramy w chemię. Cały otaczający nas Świat to chemia! Odczarujmy ten Świat!

GRUPY DOCELOWE I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

W ramach projektu odbędą się zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat w postaci dwóch odrębnych bloków przeznaczonych odpowiednio dla uczniów szkół podstawowych od 6 do 12 lat (GRUPA DOCELOWA 1; 35 osób) oraz dla uczniów szkół gimnazjalnych od 13 do 16 lat (GRUPA DOCELOWA 2; 35 osób).

 • Dla uczniów młodszej grupy wiekowej (GRUPA DOCELOWA 1) zaplanowano osiem 45-minutowych spotkań w postaci czterech comiesięcznych bloków zajęć (wykład + ćwiczenia), poprzedzonych krótkim instruktażem na temat bezpiecznej pracy w laboratorium. Zakres tematyczny zajęć proponowanych dla tej grupy docelowej obejmuje elementy: chemii ogólnej, chemii organicznej, chemii nieorganicznej, chemii polimerów oraz chemii fizycznej z podstawami matematyki. W trakcie każdego z zajęć laboratoryjnych planowanych jest kilka doświadczeń do samodzielnego wykonania przez dzieci oraz jeden eksperyment pokazowy prezentowany przez pracownika dydaktyczno-naukowego.
 • Dla uczniów starszej grupy wiekowej (GRUPA DOCELOWA 2) przewidziano również osiem 45-minutowych spotkań w postaci czterech comiesięcznych bloków zajęć (wykład + ćwiczenia), poprzedzonych krótkim instruktażem na temat bezpiecznej pracy w laboratorium. Zakres tematyczny zajęć przeznaczony dla starszej grupy wiekowej obejmuje zróżnicowaną problematykę z zakresu chemii żywności, analityki chemicznej (środowiskowej, kryminalistycznej), chemii fizycznej, elektrochemii i projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD, AnSYS Workbench.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Zajęcia wykładowe realizowane będą w salach audytoryjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej (aula H.0.13 Nowej Chemii 3 przy ulicy Krzywoustego 8, aula 1 Czerwonej Chemii przy ulicy Strzody 9, sale wykładowe Szarej Chemii 3 i 4 przy ulicy Strzody 7). Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w salach laboratoryjnych zlokalizowanych w budynkach:

 • Nowej Chemii 1, ul. Krzywoustego 4, I, II i III piętro, sale 104, 206, 306;
 • Nowej Chemii 3, Centrum Biotechnologii, ul. Krzywoustego 8, I piętro, sale H.1.01 i H.1.06;
 • Czerwonej Chemii, ul. Strzody 9, I i II piętro, sale 106, 202, 203, 210;
 • Szarej Chemii, ul. Strzody 7, I i II piętro, sale 217, 242 oraz 252 - pracownia rentgenowska.
 • Zajęcia praktyczne z grafiki inżynierskiej odbywać się będą w Środowiskowym Laboratorium Komputerowym przy ulicy Strzody 9, wyposażonym w indywidualne stanowiska komputerowe.

UCZESTNICY PROJEKTU

 • Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1, 44-100 Gliwice
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39, 44-100 Gliwice
 • Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Noblistów Polskich, ul. Jasnogórska 15-17, 44-100 Gliwice

OCZEKIWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Przewiduje się że realizacja projektu zaowocuje między innymi:

 • wzbogaceniem wiedzy słuchaczy oraz rozbudzeniem zainteresowań naukami ścisłymia w szczególności chemią, fizyką, matematyką i informatyką,
 • zapoznaniem z nowoczesnymi narzędziami, w tym technikami pomiarowymi i obliczeniowymi służącymi do rozwiązywania technicznych zadań życia codziennego,
 • pobudzeniem świadomości dotyczącej możliwych ścieżek kariery zawodowej/naukowej,
 • pobudzeniem wyobraźni oraz kreatywności uczestników projektu,
 • integracją środowisk i kadr związanych z kształceniem na różnych szczeblach edukacji.

KOORDYNATOR PROJEKTU

Dr hab. inż. Agnieszka Kudelko, prof. Pol. Śl.
E-mail: Agnieszka.Kudelko@polsl.pl
Tel. 32 237 2554
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Uniwersytet Młodego Odkrywcy