25 marca 2021
Zaproszenie na spotkanie z Rockwell Automation

Rockwell Automation serdecznie zaprasza we wtorek 30 marca 2021 w godz. 9.30-11.00 na prezentację w Microsoft Teams programu stypendialnego Julii Bizewskiej-Polczynski i programu stażowego dla studentów Wydziału Elektrycznego

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdkOTYzYmYtMTVjNS00MWZiLWE5YjgtZjJlZTQ1YWQwZjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22855b093e-7340-45c7-9f0c-96150415893e%22%2c%22Oid%22%3a%22e60a93a3-a452-4829-91e8-f377afff726b%22%7d

Wiadomość utworzona: 25 marca 2021 08:52, autor: Wiesław Merten
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Elektrycznego