Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej powołany został dekretem Tymczasowej Komisji Organizacyjnej z dnia 24 maja 1945 roku. Był to, obok Wydziału Hutniczego (ostatecznie zamiast Wydziału Hutniczego powołano Wydział Chemiczny), Wydziału Mechanicznego i Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego jeden z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Uroczysta pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się w auli przy ul. Marcina Strzody 21, dnia 29 października 1945 roku.

          Pracownicy Wydziału Elektrycznego organizują obecnie działalność dydaktyczną na następujących kierunkach studiów: elektrotechnice (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, w tym w języku angielskim), energetyce (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne), informatyce (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) oraz mechatronice (studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne). Studia III stopnia (doktoranckie) prowadzone będą w postaci Szkoły Doktorskiej.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O Wydziale