Dorobek naukowy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 81/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lipca 2012 roku dorobek naukowy pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej rejestrowany jest od 1988 roku w centralnej bazie pn. "DOROBEK. Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Śląskiej". Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników Politechniki Śląskiej oraz doktorantów Politechniki Śląskiej.

Więcej informacji na  stronie Biblioteki Głównej.

Baza dostępna jest on-line:  Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Śląskiej.

 

Patenty i wdrożenia

Wykaz patentów i wdrożeń z ostatnich lat oraz zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej publikowany jest na  stronie własnej Wydziału.

 

Prace naukowo-badawcze

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Elektrycznego prowadzona jest w ramach zadań podstawowych jednostek organizacyjnych - Instytutów i Katedr.

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych z podziałem na jednostki organizacyjne publikowany jest na  stronie własnej Wydziału oraz na stronach własnych tych jednostek.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dorobek naukowy