Adres do korespondencji
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny
ul. Bolesława Krzywoustego 2
44-100 Gliwice
tel. +48 32 237 1625
faks: +48 32 237 1536
e-mail: re@polsl.pl
 
Biuro Dziekana
mgr Agnieszka Maj-Malitowska, Kierownik
+48 32 237 1605, pokój A 235
inż. Katarzyna Zalewska
+48 32 237 1625, pokój A 235
inż. Anna Poręba
+48 32 237 1625, pokój A 235
mgr inż. Michał Talaga, Pełnomocnik ds. nadzoru nad oprogramowaniem licencjonowanym
+48 32 237 2721, pokój B 411
Wiesław Merten, , Administrator strony www Wydziału
+48 32 237 2721, pokój B 411
mgr inż. Krzysztof Nowak, Pełnomocnik ds. BHP
+48 32 237 2721, pokój A 804
Danuta Dyl
+48 32 237 1703
Sekcja finansowa - zakres spraw: działalność dydaktyczna RE1 - RE6
mgr Danuta Sobieszczańska
+48 32 237 1560, pokój A 236
Sekcja finansowa - zakres spraw: działalność badawcza RE3, RE6
Aniela Winiarska
+48 32 237 2814
Sekcja finansowa - zakres spraw: działalność badawcza RE2, RE5
mgr Iwona Wocka
+48 32 237 1658, pokój A 236
Sekcja finansowa - zakres spraw: działalność badawcza RE1, RE4
 
Rzecznik Wydziału
mgr Andrzej Kowalik
+48 32 237 2155, pokój C 111
 

Wszelkie sprawy studenckie prowadzi i informacji udziela wyłącznie
Biuro Obsługi Studentów 2 Gliwice

Kierownik Biura
mgr. Magdalena Bujara
+48 32 237 23 04, pokój 462 Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
 
Studia stacjonarne
mgr Małgorzata Adlof-Winczura
+48 32 237 1507, 1780, pok. 233a (budynek A Wydziału Elektrycznego)
mgr Agnieszka Adameczek
+48 32 237 2328, pokój A 233 (budynek A Wydziału Elektrycznego)
Jadwiga Przywara
+48 32 237 1409, pokój A 233 (budynek A Wydziału Elektrycznego)
 
Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek - 9:00 - 13:00
wtorek - 9:00 - 13:00
środa - 9:00 - 13:00
czwartek - 9:00 - 13:00
piątek - nieczynne
 
Studia niestacjonarne
 
Stefania Kukuła
+48 32 237 1379, pokój A 231 (budynek A Wydziału Elektrycznego)
 
Godziny przyjęć studentów:
wtorek - 9:00 - 13:00
środa - 9:00 - 13:00
czwartek - 9:00 - 13:00
piątek - 8:00 - 16:00
sobota - 7:00 - 11:00 (w terminach zjazdów)
 
Kierownik Administracji
Grażyna Pacuła-Agyapong
+48 32 237 2210, pokój C 128
 
Administracja Obiektów Dydaktycznych
Mariusz Senderowski, kierownik
+48 32 237 1772, pokój C 005
Teresa Bednarek, referent
+48 32 237 1772, pokój C 005
 
Informatyk Wydziału Elektrycznego
mgr inż. Michał Talaga
+48 32 237 2721, pokój B 411

Osoby wyznaczone na Wydziale do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

RE0 - Dziekanat/Biuro Dziekana
+48 32 237 1772, pokój C 005, Teresa Bednarek
RE1 - Katedra Elektroenergetyki i Sterowania Układów
+48 32 237 2443, pokój A 804, mgr inż. Krzysztof Nowak
RE2 - Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki
+48 32 237 1858, pokój B 113, Krzysztof Urzędniczok
RE3 - Katedra Elektrotechniki i Informatyki
+48 32 237 1023, pokój C 020, Tomasz Lasek
+48 32 237 2721, pokój B 411, mgr inż. Michał Talaga
RE4 - Katedra Optoelektroniki
+48 32 237 1851, pokój A 424A, dr inż. Przemysław Struk
RE5 - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
+48 32 237 1220, pokój A 223, Bolesław Masłowski
RE6 - Katedra Mechatroniki
+48 32 237 2803, pokój C 208, dr inż. Marcin Szczygieł
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kontakt